Onderwijscentrum Brussel

Het Onderwijscentrum Brussel is een deskundige en professionele partner voor de vorming en ondersteuning van schoolteams binnen het Nederlandstalig onderwijs in Brussel. Het is een hefboom voor de ontwikkelingskansen van deze kinderen en jongeren. De werking richt zich op taal en meertaligheid, ouder- en buurtbetrokkenheid, omgaan met diversiteit en armoede, Brede School en breed leren, spel en spelen.

Nieuws

06/09/2018
Pas voor de klas

Elk jaar ontvangen de Nederlandstalige scholen in Brussel nieuwe leerkrachten. Via het Pas voor de Klas-pakket krijgen ze een warm welkom.

03/09/2018
affiche quiz lerarenteam

OPGELET! Alle plaatsen voor de quiz zijn momenteel ingevuld. Gelieve u alsnog in te schrijven,  dan nemen we u op in de wachtlijst.

 

02/09/2018
eertse schooldag

We wensen alle leerkrachten, directies, collega-begeleiders en partners een goede start en een fantastisch leerrijk nieuw schooljaar!

28/08/2018
vroege vogels

De campagne Vroege Vogels start opnieuw. Met Vroege Vogels wil de Vlaamse Gemeenschapscommissie leerkrachten helpen om ouders te sensibiliseren rond het belang van kleuteronderwijs en lager onderwijs.

24/08/2018
speelplein
We vinden het belangrijk dat kinderen met speciale noden welkom zijn op onze speelpleinen. Daarom ontwikkelde het OCB samen met Indivo een werking om inclusie mogelijk te maken en zo vlot mogelijk te laten verlopen.
Subscribe to Nieuws

Onderwijsbibliotheek

van starten naar young professional

Achtergrondliteratuur

Uitgeverij Pica - Jaar van uitgave: 2017

In dit boek vind je als startende leraar praktische tips over klassenmanagement, didactische uitdagingen, sociale veiligheid,... om sterk te starten in het onderwijs.

Auteur : Kouwenhoven, Angela

Hervormen van binnenuit

Achtergrondliteratuur

Uitgeverij Acco - Jaar van uitgave: 2017

Dit boek inspireert leraren en scholen die zich uitgedaagd voelen om werk te maken van een sterker en moderner onderwijs in een 21e-eeuwse context.

Auteur : Wouter Smets & Luc De Man