Onderwijscentrum Brussel

Het Onderwijscentrum Brussel is een deskundige en professionele partner voor de vorming en ondersteuning van schoolteams binnen het Nederlandstalig onderwijs in Brussel. Het is een hefboom voor de ontwikkelingskansen van deze kinderen en jongeren. De werking richt zich op taal en meertaligheid, ouder- en buurtbetrokkenheid, omgaan met diversiteit en armoede, Brede School en breed leren, spel en spelen.

Nieuws

27/10/2016
Groep studenten speelt Dixit

Een thema eens helemaal anders aanpakken en uitwerken?  De mogelijkheden van een andere taalmethode verkennen?

Op zoek naar materialen om de leerlingen op maat te begeleiden? Het schoolteam versterken via achtergrondliteratuur over onderwijsvernieuwing, breed leren,...?

25/10/2016
jongen en meisje in de klas

Op 1 september 2018 opent de eerste tienerschool in Brussel de deuren. Wat is een tienerschool? En waarom is een tienerschool in Brussel interessant?

18/08/2016
Zomerschool 2016

Als Onderwijscentrum Brussel laten we Sandhya en Karolien aan het woord. Twee jonge vrouwen en begeleiders van de Zomerschool 2016 met een verschillende achtergrond en een apart verhaal.  

24/06/2016
kinderen stappen op de trap

Samen zorgen dat alle kinderen aan boord blijven? Laat je inspireren door het verslag van de Inspiratiedag onderwijs en armoede, die is doorgegaan op 28 april 2016. 

31/05/2016
Brochure Groeiboek Anderstalige Nieuwkomers

Het Onderwijscentrum Brussel heeft vanuit haar intervisiewerking een handreiking ontwikkeld, met en voor leraren die werken met anderstalige nieuwkomers.

Subscribe to Nieuws

Onderwijsbibliotheek

onderwijsonderzoek

Achtergrondliteratuur

Uitgeverij Lannoo Campus - Jaar van uitgave: 2016

Dit boek biedt een praktische methode om bewust te leren omgaan met onderwijsonderzoek en -voorschriften. Zo kan je als onderwijsprofessional of als ouder door de bomen het bos weer zien.

Auteur : Daniel T. Willingham

Filosoferen-kinderen-tieners

Achtergrondliteratuur

Uitgeverij Uitgeverij SWP Amsterdam - Jaar van uitgave: 2013

Met behulp van dit boek maak je kinderen tussen 10 en 12 jaar gewoon om vanuit hun eigen belevingswereld gedachten uit te wisselen en na te denken over de vragen en dilemma's van het leven.

Auteur : Nanda Van Bodegraven