Onderwijscentrum Brussel

Het Onderwijscentrum Brussel is een deskundige en professionele partner voor de vorming en ondersteuning van schoolteams binnen het Nederlandstalig onderwijs in Brussel. Het is een hefboom voor de ontwikkelingskansen van deze kinderen en jongeren. De werking richt zich op taal en meertaligheid, ouder- en buurtbetrokkenheid, omgaan met diversiteit en armoede, Brede School en breed leren, spel en spelen.

Nieuws

14/07/2016
Piraat kapitein verkleed

Elke ochtend lachende gezichten van kinderen uit de hele wereld die de poort binnenwandelen en hartelijk ontvangen worden door tal van gemotiveerde animatoren en hoofdanimatoren. Kinderen die elke dag een beetje meer zelfvertrouwen ontwikkelen en al spelend leren hoe leuk het Nederlands kan zijn!

24/06/2016
kinderen stappen op de trap

Samen zorgen dat alle kinderen aan boord blijven? Laat je inspireren door het verslag van de Inspiratiedag onderwijs en armoede, die plaats vond op 28 april 2016. 

13/05/2016
Vorming animatoren

Begeleidersgedrag op de Speelpleinen versterken? Ervaringen uitwisselen of je specialiseren als ervaren begeleider?

24/11/2015
moeilijke thema's

De gebeurtenissen van de voorbije maanden, ver en dichtbij, roepen heel wat vragen op bij kinderen en jongeren.

08/10/2015
Heropening Onderwijsbibliotheek

De Onderwijsbibliotheek is elke dinsdag, woensdag en donderdag van 10u tot 17u, en op vrijdag tot 13u open. Iedereen die een band heeft met het Brussels Nederlandstalig Onderwijs is van harte welkom! We namen een interview af met een paar trouwe leners...

Subscribe to Nieuws

Onderwijsbibliotheek

Vertel mij eens een liedje

Achtergrondliteratuur

Uitgeverij Abimo - Jaar van uitgave: 2016

Een boek boordevol ideeën, activiteiten en praktijkvoorbeelden om op een speelse en geïntegreerde manier inhouden van taal en muzische vorming tot leven te laten komen bij kinderen en jongeren. Er wordt vanuit de talige bril en de muzische bril gekeken

Leren in beweging

Achtergrondliteratuur

Uitgeverij Acco - Jaar van uitgave: 2016

Kleuters meer laten bewegen heeft een positief effect op leren en taalverwerving. Dit boek biedt extra ideeën.

Auteur : Marie Vandebroek