Brusselse Brede Scholen kijken over het muurtje

Twee meisjes kijken over muurtje

Bredeschoolcoördinatoren wisselen een paar keer per schooljaar ervaringen uit met andere Brusselse collega’s. Onlangs 'keken zij over het muurtje' en brachten een bezoek aan Brede School 'Hartje Anderlecht'.

De bedoeling van 'Kijk over het muurtje' is dat bredeschoolcoördinatoren samen met partners en onderwijsondersteuners reflecteren over hun inzichten en hun collega's goede praktijkvoorbeelden en tips meegeven. 

Joris Raskin, coördinator van  BS Hartje Anderlecht, ontving 15 coördinatoren uit andere Brusselse Brede Scholen en onderwijsondersteuners uit de regio.  Joris en schepen Elke Roex gaven enthousiast antwoord op gerichte vragen van deze bezoekers.

In het verhaal van BS Hartje Anderlecht kwamen de volgende inhoudelijke accenten naar voren:

 • De stuurgroep van de Brede School is er een met een sterk geloof in gedeeld leiderschap en cocreatieScholen, organisaties uit het jeugdwerk, sociaal cultureel werk en welzijnswerk slaan samen met de bredeschoolcoördinator de handen in elkaar en zijn zo de motor die de Brede School in beweging brengt en houdt.
 • Een goede zelfevaluatie in samenspraak met en door te luisteren naar partners, geeft denkpistes voor de toekomst.  Een van de instrumenten die Brusselse Brede Scholen hierin richting geven, is de kijkwijzer 2.0.
 • Uit het bezoek aan BS Hartje Anderlecht blijkt dat het in kaart brengen en analyseren van de omgeving belangrijk is om doelen, acties en doelgerichte aanpak van de Brede School te bepalen. 

Volgende organisaties gaven uitleg over hoe zij hun expertise delen binnen het netwerk van de Brede School:

 •  Het gloednieuwe  COOP, een ‘doe- en belevingscentrum’  waar informatie over geschiedenis, heden en toekomst van de kanaal-zone met elkaar wordt verbonden.
 •  Het  Samenwerkingsplatform Deeltijds Kunstonderwijs (SDKO) zorgt voor kruisbestuiving op het vlak van muzische vorming.
 • Beeldenstorm maakt verschillende kunstvormen toegankelijk, bij Maks staat ontwikkeling van digitale communicatievaardigheden centraal en Cultureghem werkt aan ontmoeting creëren via spel, eten,… meer info).
 • De basisscholen Sint-Pieter en Sint-Guido  zijn met hun warm schoolbeleid een voorbeeld binnen het netwerk en ver daarbuiten want in 2016 ontvingen zij de Pesten-kan-niet-prijs.

 • Enkele reacties van een geslaagde editie van ‘Kijk over het muurtje’
 • Mooi hoe de Brede School gedragen wordt via gedeeld leiderschap! Op die manier creëer je een grote draagwijdte en zijn er veel mogelijkheden.
 • Uit dit verhaal blijkt het belang van voeling met de lokale omgeving én met de scholen.
 • Een goede bredeschoolcoördinator stimuleert alle betrokkenen en heeft oog voor ieders noden.
 • 'Kijk over het muurtje' stimuleert bredeschoolcoördinatoren om kritisch naar de eigen werking te blijven kijken.
 •  Een herkenbaar verhaal, ook in wat BS ‘Hartje Anderlecht’ verder wil aanpakken en de manier van samenwerken met de partners.
 • Sterk hoe beslissingen samen met de stuurgroep worden genomen.
 • Interessante wandeling en mooi uitzicht van COOP

Meer info over de Brusselse Brede Scholen