3 geitjes of 7 biggetjes? Wolf is de tel kwijt - VOLZET!

Stimuleren van rekenen en taal in de kleuterklas.
Wat?

Terwijl kleuters een zandkasteel maken in de zandtafel, graven ze gangen, maken ze hopen, bouwen  ze kleine en grote torens, voegen ze water en andere materialen toe.
Kortom:  ze handelen, vergelijken, ordenen, krijgen besef van materialen, aantallen, …
In deze activiteiten zijn taal en rekenen onlosmakelijk met elkaar verbonden.
Kleuters verwerven gaandeweg begrippen en worden uitgedaagd om te redeneren.

Wil jij inzicht verwerven in deze processen? Wil jij de wiskundige ontwikkeling van jouw kleuters stimuleren in hoekenwerk, routines, muziek en beweging en in de kring? Wil jij weten hoe je deze activiteiten talig kan ondersteunen?

In deze vorming willen we zicht krijgen op volgende vragen:
• Hoe laat je kleuters hun ‘rekenmolentje’ draaien via uitdagende vragen en materialen?
• Wat is het belang van rekentaal?
• Hoe kan je stappenkaarten gebruiken voor activiteiten die aansluiten bij het juiste ontwikkelingsniveau, als observatie-instrument, als leerlijn K1 t.e.m L1?
• Hoe kan je ouders hierbij betrekken?

Voor wie?

Voor kleuteronderwijzers, SES-leraren, zorgcoördinatoren en directeurs die op zoek zijn naar nieuwe inzichten rond rekenonderwijs bij de Brusselse meertalige kleuters.

Max. 20 deelnemers

Wanneer?

Donderdag 8 maart 2018 van 8:45 – 11:45 u.

Waar?

Onderwijscentrum Brussel, Marcqstraat 16, 1000 Brussel

Overtuigd?