Een anderstalige nieuwkomer ... oh j(n)ee? - 2 sessies

Werken met anderstalige nieuwkomers
Wat?

Het zal je maar overkomen. Van de ene op de andere dag heb je een anderstalige nieuwkomer in je klas. Een kind dat uit een ander land komt en onze taal niet spreekt.  Jij begrijpt het kind niet en het kind begrijpt jou niet. Het kind komt terecht in een voor hem ongewone situatie. Als school wil je dat de anderstalige nieuwkomer zich welkom voelt en dat hij voldoende taalvaardig wordt om zich in de klas en in de school te beredderen.

In deze vorming ontdek je hoe de zorg voor een anderstalige nieuwkomer vorm kan krijgen. Deze vorming bestaat uit 2 sessies, die op elkaar aansluiten.

In de 2 sessies zoeken we antwoorden op volgende vragen:

  • Wat is het wettelijk kader rond onderwijs aan anderstalige nieuwkomers?
  • Hoe organiseer je het onthaal?
  • Welke doelen streef je na?
  • Waarmee houd je rekening als je een anderstalige nieuwkomer in je klas plaatst?
  • Hoe kan je een anderstalige nieuwkomer in een krachtige leeromgeving ondersteunen?
  • Hoe kan je met de ouders van een anderstalige nieuwkomer communiceren en samenwerken?
Voor wie?

(maximum 20 deelnemers)

Directeurs, zorgcoördinatoren, SES-leraren en leraren lager onderwijs die zich in de omgang met anderstalige nieuwkomers willen inwerken.

Wanneer?

Sessie 1: Dinsdag 16 oktober 2018 van 9:00 – 12:00 u.
Sessie 2: Dinsdag 6 november 2018 van 9:00 – 12:00 u.

Waar?

Onderwijscentrum Brussel, Marcqstraat 16, 1000 Brussel.

Overtuigd?