Iedereen aan boord?! - 2 sessies

Maximale ontwikkelingskansen creëren voor kinderen in kansarmoede
Wat?

Ongeveer vier op de tien inwoners van Brussel heeft een risico om in armoede of in sociale uitsluiting terecht te komen. Het aantal kinderen in Brusselse scholen die opgroeien in kansarmoede is dan ook groot. Dit stelt de scholen voor grote uitdagingen om alle kinderen en jongeren maximale ontwikkelingskansen te bieden.
Met deze vorming willen we schoolteams en leerkrachten hierin versterken. Vanuit concrete ervaringen en kennis over kansarmoede, zoeken we samen met welke kleine stappen we het verschil kunnen maken.

In de 2 sessies zoeken we antwoorden op volgende vragen:

  • Wat weet ik van de leef- en belevingswereld van kinderen en ouders in kansarmoede?
  • Wat is mijn kijk op kansarmoede en wat zijn mijn verwachtingen naar ouders en kinderen in het bijzonder?
  • Waar liggen de uitdagingen rond kansarmoede in onze Brusselse school? Hoe herken je kansarmoede in de klas en op school? 
  • Welke school- en klasfactoren kunnen een  impact hebben op de leerwinst, prestaties en het welbevinden van alle kinderen en van kinderen in kansarmoede in het bijzonder?
  • Hoe kan jij als leerkracht en als school invloed hebben op het realiseren van gelijke onderwijskansen voor alle leerlingen? Welke rol kunnen ouders hierin spelen?
  • Hoe kunnen ons schoolteam en onze (kansarme) ouders elkaar maximaal versterken in het school- en klasgebeuren?

Deze vorming wordt gegeven door onderwijsondersteuners en ervaringsdeskundigen in armoede en sociale uitsluiting.

Voor wie?

Voor leraren kleuter, lager en secundair onderwijs, SES-leraren, bredeschoolcoördinatoren, zorgcoördinatoren en directies die handvatten willen om maximale ontwikkelingskansen te creëren voor leerlingen die opgroeien in kansarmoede. 

Max. 20 deelnemers

Wanneer?
  • Sessie 1: donderdag 15 maart 2018 van 8:45 – 11:45 u.
  • Sessie 2: donderdag 22 maart 2018 van 8:45 – 11:45 u.
Waar?

Onderwijscentrum Brussel, Marcqstraat 16, 1000 Brussel

De vorming is het resultaat van een samenwerking tussen het Onderwijscentrum Brussel, het Brussels Platform Armoede, de Vrienden van het Huizeke en Samenlevingsopbouw Brussel.

Overtuigd?