Inspiratietocht vergroening op de speelplaats

Wat?

Wil jij werk maken van de (her)inrichting van de school en elementen van vergroening opnemen?

We nemen jullie mee op een inspiratietocht langs enkele scholen die elementen van vergroening integreerden op hun speelplaats. Jullie gaan terug naar school met inspiratie om - kleine of grote - ideeën participatief waar te maken, met leerlingen en team.

Voor wie?

Voor leraren en SES-leraren basis- en secundair onderwijs

Je kan je laten vergezellen door leden van de leerlingenraad, bredeschoolcoördinator.

Wanneer?

Woensdag 11 oktober 2017 van 13:00 - 15:30 u.

Vrijblijvend kan je aansluiten bij de vorming 'Speeltijd voor iedereen'

Dit aanbod bestaat uit: 

  • Sessie 1: woensdag 11/10/2017, 08:45 - 11:45 u. (inrichting speelplaats voor BaO)
  • Sessie 2: woensdag 24/01/2018, 08:45 - 11:45 u. (concretisering ideeën voor de vergroening van jullie speelplaats voor zowel basis- als secundair onderwijs)

Het luik vergroening van de speelplaats wordt georganiseerd door MOS i.s.m. Chris Van Ingelghem van Natuur- en MilieuEducatie

Waar?

Onderwijscentrum Brussel, Marcqstraat 16, 1000 Brussel

Overtuigd?