Interactie … de motor van leren - VOLZET!

Coöperatief leren en mondelinge vaardigheden
Wat?

Interactie in het klasgebeuren heeft zowel een talige als een sociale component. Willen we interactie ten volle benutten om het leerproces te ondersteunen, dan moeten we op beide componenten inzetten.
Tijdens de vorming leren we in interactie over deze interactie.

In deze vorming willen we antwoorden geven op volgende vragen:
• Wat is pedagogische tact en hoe kan een leerkracht dit realiseren?
• Hoe kan ik als leerkracht de mondelinge vaardigheden binnen het samenwerkend leren ondersteunen?
• Hoe optimaliseer ik groepswerk?

Voor wie?

Voor leraren lager onderwijs, SES-leraren, zorgcoördinatoren en directeurs die:
• aandacht willen schenken aan interactief leren de hele dag door;
• een sterke klasorganisatie en klasmanagement willen uitbouwen;
• in samenwerken van leerlingen een sterk middel zien om sleutelcompetenties te verwerven.

Max. 20 deelnemers

Wanneer?

dinsdag 6 februari 2018 van 8:45 – 11:45 u.

Waar?

Onderwijscentrum Brussel, Marcqstraat 16, 1000 Brussel

Overtuigd?