Intervisie anderstalige nieuwkomers

Wat?

Meerdere bijeenkomsten doorheen het schooljaar

De laatste jaren worden scholen meer en meer geconfronteerd met anderstalige nieuwkomers. Is dit nieuw voor jou? Een kind dat uit een ander land komt en onze taal niet spreekt. Jij begrijpt het kind niet en het kind begrijpt jou niet. Het kind komt terecht in een voor hem ongewone situatie. Als school wil je dat de anderstalige nieuwkomer zich welkom voelt en dat hij voldoende taalvaardig wordt om zich in de klas en in de school te beredderen.

In deze intervisiegroep ligt de focus op het samen op zoek gaan, uitwisseling en reflectie over je werking met anderstalige nieuwkomers in de klas. Er wordt ruimte gecreëerd om goede praktijken te delen of casussen e bespreken.

Je kan vooraf ook deelnemen aan de vorming ‘Een anderstalige nieuwkomers … Oh j(n)ee?’  op 16 oktober en 6 november 2018.

Voor wie?

Voor leraren, SES-leraren, zorgcoördinatoren en directeurs lager onderwijs.

Wanneer?

1° bijeenkomst: maandag 14 januari 2019 van 13.30 – 15.30

Tijdens deze eerste bijeenkomst wordt het volgende intervisiemoment en de intensiteit waarmee de groep samenkomt, vastgelegd.

 

Waar?

Onderwijscentrum Brussel, Marcqstraat 16, 1000 Brussel

Overtuigd?