Intervisie anderstalige nieuwkomers

Wat?

De laatste jaren worden we als school meer en meer geconfronteerd met anderstalige nieuwkomers. Is dit nieuw voor jou? Een kind dat uit een ander land komt en onze taal niet spreekt. Jij begrijpt het kind niet en het kind begrijpt jou niet. Het kind komt terecht in een voor hem ongewone situatie. Als school wil je dat de anderstalige nieuwkomer zich welkom voelt en dat hij voldoende taalvaardig wordt om zich in de klas en op school te beredderen.

In deze intervisiegroep ligt de focus op het samen op zoek gaan, uitwisseling en reflectie over je werking met anderstalige nieuwkomers in de klas. Er wordt ruimte gecreëerd om goede praktijken te delen of casussen te bespreken.

Je kan ook deelnemen aan de vorming Anderstalige nieuwkomers op 07/11 en 05/12/2017.

Voor wie?

Voor leraren, SES-leraren, zorgcoördinatoren en directies  lager onderwijs die werkervaringen willen uitwisselen met collega’s.

Wanneer?

Dinsdag 16 januari 2018 van 13:30 - 15:30 u.

Tijdens deze eerste bijeenkomst wordt het volgende intervisiemoment en de intensiteit waarmee de groep samenkomt, vastgelegd.

 

Waar?

Onderwijscentrum Brussel, Marcqstraat 16, 1000 Brussel

Overtuigd?