Intervisie omgaan met meertaligheid

Wat?

In Brussel heeft elke leraar meertalige kinderen in de klas.
Wil jij in jouw klas die meertalige rijkdom benutten om alle kinderen efficiënter tot leren te brengen? Wil je er tegelijk voor zorgen dat alle kinderen zich het Nederlands als schooltaal eigen maken? Denken jullie op school na over een talenbeleid waarbinnen de taalcompetenties van leerlingen en diverse vormen van meertaligheid een plaats krijgen?

In deze intervisiegroep maken we tijd en ruimte om hierover te reflecteren en ideeën uit te wisselen met je Brusselse collega’s. Concrete praktijkvoorbeelden, vragen en ervaringen van alle deelnemers vormen het uitgangspunt van deze intervisie.

Voor wie?

Voor leraren basis- en secundair onderwijs, SES-leraren, zorgcoördinatoren en directies die werkervaringen willen uitwisselen met collega’s.

Je kan enkel aansluiten als je de intervisies in 2016-2017 volgde of wanneer je hebt deelgenomen aan de vorming 'Talenknoop of talenknobbel'? Meertaligheid in de Brusselse scholen' op dinsdag 10 oktober 2017.

Wanneer?

Maandag 13 november 2017 van 13:30  - 15:30  u. (eerste samenkomst).
Tijdens deze eerste bijeenkomst wordt het volgende intervisiemoment en de intensiteit van samenkomen, vastgelegd.

Waar?

Onderwijscentrum Brussel, Marcqstraat 16, 1000 Brussel

Overtuigd?