Intervisie onderwijs aan tieners

Wat?

Tieners van 10 tot 14 jaar hebben een natuurlijke nieuwsgierigheid. Onderwijs kan hierop inspelen door een breed aanbod te voorzien, keuzevaardigheden te ontwikkelen en in te spelen op talenten. De leraar zet in op differentiatie en brede, permanente evaluatie. 

In deze intervisiegroep verdiepen we ons verder in de bouwstenen van onderwijs aan tieners. We gaan concreet aan de slag en ontwikkelen materialen die vertrekken vanuit deze bouwstenen. We creëren tijd en ruimte om over het uitproberen van materialen te reflecteren en uit te wisselen met Brusselse collega’s.

Deze intervisie is een vervolg op de intervisie tijdens het schooljaar 2016-2017. ieder die interesse heeft voor onderwijs aan tieners, is welkom!

Voor wie?

 Leraren 3de graad lager onderwijs/1ste graad secundair onderwijs

Wanneer?

Woensdag 04 oktober 2017 van 13:00 - 16:00 u.
Tijdens deze eerste bijeenkomst wordt het volgende intervisiemoment en de intensiteit van samenkomen met de groep vastgelegd.

Waar?

Onderwijscentrum Brussel, Marcqstraat 16, 1000 Brussel

Overtuigd?