Intervisie onderwijs aan tieners

Wat?

Meerdere bijeenkomsten doorheen het schooljaar

Tieners van 10 tot 14 jaar hebben een natuurlijke nieuwsgierigheid. Onderwijs kan hierop inspelen door in een breed aanbod te voorzien, keuzevaardigheden te ontwikkelen en in te spelen op talenten. De leraar zet in op differentiatie en brede, permanente evaluatie.

In de intervisiegroep verdiepen we ons verder in de bouwstenen van onderwijs aan tieners. We gaan concreet aan de slag en ontwikkelen materialen die vertrekken vanuit deze bouwstenen. We creëren tijd en ruimte om over het uitproberen van materialen en werkvormen te reflecteren en uit te wisselen met Brusselse collega’s.

Voor wie?

 Leraren 3de graad lager onderwijs/1ste graad secundair onderwijs

Wanneer?

1° bijeenkomst: woensdag 17 oktober 2018 van 13.00 – 16.00

Tijdens deze eerste bijeenkomst wordt het volgende intervisiemoment en de intensiteit van samenkomen met de groep vastgelegd.

Waar?

Onderwijscentrum Brussel, Marcqstraat 16, 1000 Brussel

Overtuigd?