Intervisie ouderbetrokkenheid

Wat?

Meerdere bijeenkomsten doorheen het schooljaar

Als ouders betrokken zijn bij het schoolleven van hun kind stijgen de leerprestaties, zijn welbevinden en motivatie. Daarom investeren scholen elke dag in het betrekken van ouders op school, maar ook thuis.

Brussel wordt gekenmerkt door een grote culturele diversiteit, een meertalige bevolking en een hoog percentage kansarmoede. Dat maakt samenwerking en open communicatie tussen school en ouders niet gemakkelijk, maar wel des te belangrijker.

Deze intervisiegroep biedt de kans om samen met Brusselse collega’s te reflecteren en ideeën uit te wisselen over het werken aan een gelijkwaardig partnerschap met ouders. Concrete praktijkvoorbeelden, vragen en ervaringen van alle deelnemers vormen het uitgangspunt van deze bijeenkomsten.

Voor wie?

Voor leraren, SES-leraren, zorgcoördinatoren en directeurs basis- en secundair onderwijs die werkervaringen willen uitwisselen met collega’s.

Wanneer?

1° bijeenkomst: donderdag 4 oktober  2018 van 13.30 – 15.30

Tijdens deze eerste bijeenkomst wordt het volgende intervisiemoment en de intensiteit waarmee de groep samenkomt, vastgelegd.

Waar?

Onderwijscentrum Brussel, Marcqstraat 16, 1000 Brussel

Overtuigd?