Intervisie ouderbetrokkenheid

Wat?

Als ouders betrokken zijn bij het schoolleven van hun kind stijgen de leerprestaties, het welbevinden en de motivatie van de leerlingen. Daarom investeren scholen elke dag in het betrekken van ouders, op school maar ook thuis.

Brussel wordt gekenmerkt door een grote culturele diversiteit, een meertalige bevolking en een hoog percentage kansarmoede. Dat maakt samenwerking en open communicatie tussen school en ouders niet gemakkelijk, maar wel des te belangrijker.

Deze intervisiegroep biedt de kans om samen met Brusselse collega's te reflecteren en ideeën uit te wisselen over het werken aan een gelijkwaardig partnerschap met ouders. Concrete praktijkvoorbeelden, vragen en ervaringen van alle deelnemers vormen het uitgangspunt van deze intervisie.

Voor wie?

Voor leraren, SES-leraren, zorgcoördinatoren en directies die werkervaringen willen uitwisselen met collega’s.

Wanneer?

Maandag 23 oktober2017 van 13:30 -15:30 u.

Tijdens deze eerste bijeenkomst wordt het volgende intervisiemoment en de intensiteit waarmee de groep samenkomt, vastgelegd.

Waar?

Onderwijscentrum Brussel, Marcqstraat 16, 1000 Brussel

Overtuigd?