Intervisie 'Samenleven in Diversiteit'

Wat?

Een Brusselse school is een samengaan van verschillende talen, culturen, levensstijlen, gedachten en identiteiten. Dit plaatst ons voor complexe uitdagingen waar we geen pasklare antwoorden op hebben. In deze intervisiegroep maken we tijd en ruimte om op basis van concrete casussen te reflecteren over dit thema. We sluiten aan bij de eigenheid van de school, proberen samen de complexiteit van de situatie in kaart te brengen en zetten in op het versterken van de (school-)eigen strategieën. Hierbij baseren wij ons op de theoretische kaders uit de vorming "Samenleven in Diversiteit".

Voor wie?

Voor directeurs, middenkader en leraren basis- en secundair onderwijs die samen willen zoeken hoe ze een rol kunnen opnemen in de preventie tegen radicalisering.

Wanneer?

Donderdag 25 januari 2018 van 13:30 – 16:00 u.

Tijdens deze eerste bijeenkomst wordt het volgende intervisiemoment en de intensiteit waarmee de groep samenkomt, vastgelegd.

Waar?

Onderwijscentrum Brussel, Marcqstraat 16, 1000 Brussel

Overtuigd?