Le(e)f !

Ontwikkelen van veerkracht en weerbaarheid bij tieners
Wat?

Brusselse kinderen groeien op in de boeiende context van de grootstad. Als leerkracht wil je hen leren omgaan met de vele uitdagingen die deze omgeving biedt. Het vormen van zelfbewuste en evenwichtige jonge mensen vraagt dagelijkse inspanningen van jou als leerkracht, in de klas en daarbuiten. Je staat hierin niet alleen.

We willen je inspireren en wapenen om de leerlingen nog meer in hun kracht te zetten. Tijdens deze vorming ervaar je doorheen oefeningen hoe je tieners kan helpen hun sterktes te ontdekken,  positieve doelen te formuleren en veerkracht op te bouwen. We bieden een houvast om naar deze opdrachten te kijken en tonen je concrete werkwijzen om een stapje vooruit te zetten in de talentontwikkeling en weerbaar maken van de jongeren.

We willen dat je na deze vorming denkkaders en tools hebt om leerlingen te leren:

  • zichzelf beter te leren kennen en aanvaarden;
  • hun mogelijkheden en talenten te ontdekken;
  • de rol van anderen in hun ontwikkeling te zien en positief te gebruiken;
  • gedrag en situaties anders te interpreteren en er doelbewuster mee om te gaan;
  • kortom, hun weerbaarheid te vergroten en veerkracht op te bouwen.

Er wordt in de vorming gebruik gemaakt van Eigen Wijs, materiaal ontwikkeld in opdracht van het OCB, om te werken aan de veerkracht en weerbaarheid van Brusselse jongeren.

Voor wie?

(max. 20 deelnemers)
Leraren van de 3° graad lager onderwijs en 1° graad secundair onderwijs, SES-leraren, zorgcoördinatoren, leerlingenbegeleiders en directeurs.

Wanneer?

Dinsdag 27 november 2018 van 9.00 – 15.30

Waar?

Onderwijscentrum Brussel, Marqstraat 16, 1000 Brussel

Overtuigd?