LeVen is leRen!

Over breed leren
Wat?

De wereld verandert snel. Dat betekent dat de competenties die we vandaag in de samenleving  verwachten óók anders zijn. Onderwijs moet en kan hierop inspelen! Breed leren is hierbij essentieel.

De kansen om binnen wereldoriëntatie breed te leren zijn talrijk!

In deze vorming zoeken we antwoorden op de volgende vragen:

  • Hoe kunnen we ervoor zorgen dat kinderen kennismaken met de wereld om hen heen?
  • Hoe kunnen we ervoor zorgen dat de kinderen blijven leren?
  • Hoe kunnen we ervoor zorgen dat kinderen geïntegreerd kunnen werken aan competenties in levensechte contexten?
  • Hoe kunnen we ervoor zorgen dat kinderen competenties kunnen oefenen, maar ze ook kunnen inzetten in een maatschappelijke context?
  • Hoe creëren we een brede leer- en leefomgeving voor onze kinderen?
Voor wie?

Voor leraren, SES-leraren, zorgcoördinatoren en directeurs die: 
• de nood ervaren om hun onderwijs aan te passen aan de competenties die leerlingen vandaag en in de toekomst nodig zullen hebben
• binnen wereldoriëntatie, de leerlingen een brede leeromgeving en brede leerkansen willen bieden. 

Max. 20 deelnemers

Wanneer?

Donderdag 18 januari 2018 van 8:45 – 11:45 u.

Waar?

Onderwijscentrum Brussel, Marcqstraat 16, 1000 Brussel

Overtuigd?