Media? Overal, ook in jouw klas!

Mediawijsheid voor Brusselse tieners
Wat?

Hoe kan je op school werken aan mediawijsheid en waarom zou je dat doen?
We tonen je hoe mediawijsheid ons uitnodigt om  in te zetten op de 21ste eeuwse vaardigheden.

We willen tijdens de vorming ingaan op volgende vragen:

  • Hoe kan jouw onderwijs meer inspelen op de noden van de leerlingen, de ‘digital natives’?
  • Wat kan jij betekenen in hun groei naar mediawijze burgers?
  • Kranten, radio, televisie, … traditionele media worden meer en meer uitgebreid en versterkt: wat betekent dit voor de informatieve vaardigheden van van jouw leerlingen?
  • Sociale media doen jouw leerlingen delen en produceren. Iedereen is dus expert of toch niet? Hoe help je hen om die media positief in te zetten?
  • Hoe helpen de eindtermen ICT en media(wijsheid) jou hierbij? 
Voor wie?

Voor leraren van de 3e graad lager onderwijs en leraren 1e graad secundair onderwijs, SES-leraren, zorgcoördinatoren en directeurs die de leerlingen mediawijs willen maken.

Als je kan, breng dan je eigen laptop, tablet, spartphone mee (BYOD)

Max. 20 deelnemers

Wanneer?

Donderdag 1 maart 2018 van 8:45 – 11:45 u.

Waar?

Onderwijscentrum Brussel, Marcqstraat 16, 1000 Brussel

Overtuigd?