MuZe gezocht!

Taal en muzische vorming
Wat?

Kinderen zien, horen, voelen en beleven alles wat rondom hen gebeurt op een unieke manier: die gewaarwording is voor elk kind totaal anders. Taal kan hen helpen om deze ervaring te ordenen en te begrijpen, maar ook om hun eigen talenten uit te bouwen binnen de 5 muzische domeinen.

Om jouw leerlingen te helpen om maximaal doordrongen te worden van wat ze zien, horen voelen en beleven, heb je taal nodig om hierover in interactie te gaan.

  • Wil jij weten hoe je dit kan realiseren in je klas?
  • Wil jij leerlingen helpen hun ervaringen te verwoorden? Schep jij ruimte om hen met anderen van gedachten te laten wisselen over wat ze creëerden? Slaag jij erin om hier achteraf op te reflecteren?
  • Kan muzische vorming bijdragen tot het vergroten van hun taalvaardigheid?
  • En omgekeerd: hoe draagt taal bij tot het versterken van het muzisch proces?

Deze en andere vragen beantwoorden we samen met jullie tijdens deze vorming.

Voor wie?

(max. 20 deelnemers)
Voor leraren lager onderwijs, SES-leraren, zorgcoördinatoren, taal- en muzische coördinatoren en directeurs die het muzisch werken willen verrijken met taal en andersom.

Wanneer?

Donderdag 14 maart 2019 van 9.00 – 12.00

Waar?

Onderwijscentrum Brussel, Marcqstraat 16, 1000 Brussel

Overtuigd?