Starterscarrousel januari

Wat?

Als startende leraar in Brussel ervaar je zeker en vast een heleboel uitdagingen. Tijdens deze uitwisselingsmomenten willen we jullie een kort en inspirerend kader bieden rond een thema naar keuze. Nadien scheppen we ruimte om hierrond uit te wisselen op basis van casussen, zelf aangebrachte verhalen en vragen over het aangeboden kader. De thema's die aangeboden worden, sluiten nauw aan bij de uitdagingen in het Brussels onderwijs:

  • klasmanagement
  • diversiteit (meertaligheid, culturele diversiteit, armoede,...)
  • motiveren van leerlingen
  • differentiatie
  • evaluatie
  • ouder- en buurtbetrokkenheid

Je krijgt als deelnemer de kans vooraf je keuze van thema's door te geven.

Voor wie?

Voor leraren BaO en SO, SES-leraren, zorgcoördinatoren en directeurs die nieuw zijn in Brussel.

Wanneer?

Dinsdag 30 januari 2018 van 13:30 - 15:45 u.

Waar?

Onderwijscentrum Brussel, Marcqstraat 16, 1000 Brussel

Overtuigd?