Straffe verhalen - 2 sessies

Omgaan met boeken en verhalen in de kleuterklas
Wat?

Verhalen zijn overal … in prentenboeken, informatieve boeken, films, foto’s, tekeningen. Ze komen ook uit jouw mond of die van de kleuters. Ze weerspiegelen concrete ervaringen, levendige dromen, een gekke fantasiewereld en stimuleren gedachten en gesprekken. 

In deze vormingen zoeken we samen een antwoord op enkele vragen:

  • Hoe kan ik prentenboeken inzetten om een rijk thema uit te werken?
  • Hoe gebruik ik informatieve (prenten)boeken?
  • Hoe werk ik met foto’s, tekeningen en filmpjes?
  • Hoe verzin ik fantasieverhalen met kleuters?
  • Hoe werk ik rond ervaringen van kleuters?

Op die manier ontdekken we – via inspirerende praktijkvoorbeelden, ervaringsuitwisseling en opdrachten – hoe verhalen en prentenboeken de taal van kleuters kunnen stimuleren, hoe ze de wereld in de klas kunnen brengen en op welke manieren ze de link kunnen leggen met ouders en de buurt.

Voor wie?

(Max. 20 deelnemers)

Voor kleuteronderwijzers, SES-leraren, zorgcoördinatoren en directeurs die meer gebruik willen maken van allerhande verhalen als vertrekpunt of verrijking van hun thema’s.

 

Wanneer?

Sessie 1: dinsdag 23 oktober 2018 van 9.00 – 12.00
Sessie 2: dinsdag 4 december 2018 van 9.00 – 12.00

Waar?

Onderwijscentrum Brussel, Marcqstraat 16, 1000 Brussel

Overtuigd?