Taal in alle vakken: van struikelblok naar startblok

Taalgericht vakonderwijs
Wat?

De diversiteit van de Brusselse jongeren in het Nederlandstalig secundair onderwijs maakt van onze hoofdstad een unieke plek om op te groeien. Maar liefst 55% van de leerlingen wordt opgevoed in een gezin waarin beide ouders een andere moedertaal dan het Nederlands spreken. Deze meertaligheid zien we als een meerwaarde maar vraagt toch ook een taalbewuste aanpak in je klas.

Ervaar jij taal als een struikelblok om hen tot leren te brengen? In deze vorming willen wij je inzicht geven in hoe taal wordt verworven om je daarna handvatten te bieden om hun taalontwikkeling verder te stimuleren.

In deze vorming zoeken we antwoorden op volgende vragen:
• Hoe zorg je voor een taalaanbod op maat van je klas?
• Met welke ingrepen creëer je diverse taalkansen?
• Welke middelen zijn er voorhanden om de taal van leerlingen te ondersteunen?

Voor wie?

Voor vak- en praktijkleraren, SES-leraren, taalcoördinatoren en directeurs die:
• inzicht willen verwerven in het de manier waarop taalvaardigheid zich ontwikkeld;
• de noodzaak ervaren om bewust om te gaan met taal in de lessen;
• concrete tips willen om hun onderwijs taalgerichter te maken.

Max. 20 deelnemers

Wanneer?

Woensdag 21 maart 2018 van 13:00 – 15:30 u.

Waar?

Onderwijscentrum Brussel, Marcqstraat 16, 1000 Brussel

Overtuigd?