Ten aanval! Stratego in de leesles

Over leesstrategieën
Wat?

Goede lezers reguleren hun eigen leesgedrag naargelang het leesdoel en de tekst. Om dit te realiseren bij onze leerlingen, staan we als leerkracht model en leren we de leerlingen gaandeweg hun leesproces te sturen in verschillende situaties.

In deze vorming zoeken we antwoorden op volgende vragen:

  • Hoe komt het dat leerlingen moeilijkheden ervaren bij begrijpend lezen?
  • Wat is de plaats van leesstrategieën binnen begrijpend lezen?
  • Hoe breng ik de leesstrategieën aan? Hoe bouw ik ze op?
  • Hoe blijft een leestaak natuurlijk en betekenisvol en kan ik toch leesstrategieën in de kijker zetten?
  • Hoe kunnen leesstrategieën leerlingen aanzetten tot zelfreflectie, zelfregulering en kritisch denken?
  • Hoe kan ik leerlingen ondersteunen op vlak van begrijpend lezen met behulp van leesstrategieën?
Voor wie?

(max. 20 deelnemers)
Voor leraren lager onderwijs, SES-leraren, zorgcoördinatoren en directeurs die:

  • de nood ervaren om te werken aan de leesvaardigheid van de leerlingen;
  • zoeken naar de plaats van leesstrategieën binnen betekenisvol leren;
  • de leerling willen helpen om het eigen leerproces te volgen en te reguleren.
Wanneer?

Dinsdag 29 januari 2019 van 9.00 – 12.00

Waar?

Onderwijscentrum Brussel, Marcqstraat 16, 1000 Brussel

Overtuigd?