Inhouden

leerlingen, blij, samen in de gang
In Brussel is er een grote diversiteit binnen de schoolpopulatie. Het Onderwijscentrum Brussel ondersteunt leerkrachten(teams) om van die diversiteit een meerwaarde te maken in hun klaspraktijk.
ICT en Media
Onderwijscentrum Brussel ondersteunt scholen bij het inzetten van ICT als krachtig leermiddel. Door actief en creatief mediagebruik kunnen scholen inzetten op maatschappelijke participatie.
Jongen in de klas, lerares, schoolbord
Onderwijscentrum Brussel ondersteunt leerkrachten en schoolteams om krachtig taalvaardig-heidsonderwijs te bieden en positief om te gaan met meertaligheid.
Ouderbetrokkenheid
Onderwijscentrum Brussel gaat samen met schoolteams op zoek naar hoe ze met ouders en buurt aan een waardevol partnerschap kunnen werken.
Kleuters fietsen
Via het Platform Brede School Brussel zorgt het Onderwijscentrum voor de ondersteuning en kwaliteitsbewaking van de lokale Brede Scholen in Brussel.
Spel en spelen
Onderwijscentrum Brussel ondersteunt een rijk en uitdagend spelaanbod i.k.v 'Breed Leren'. Inhoudelijke omkadering VGC-Speelpleinen & 'Rijke speelplaats, rijke speeltijd' (ex-Walala)