Inspiratiedag

Programma

 • 9u              Onthaal
 • 9u30          Spreker: "Prof. Piet Van Avermaet"
 • 10u            Workshops en thematafels (ronde 1)
 • 12u            Middagpauze        
 • 13u            Workshops en thematafels (ronde 2)
 • 15u            Pauze
 • 15u15        Panelgesprek met minister Guy Vanhengel, een ouder, een directie en een leerling
 • 16u            Afsluiten met een drankje en mogelijkheid tot uitwisseling

Workshops:

 1. Ouderprikkels
  Wat zijn ouderprikkels? Hoe kunnen we de band tussen de leefwereld thuis en op school versterken, zonder extra druk te leggen bij leerkrachten en in gezinnen? Samen verkennen we een aantal mogelijkheden, gaan we dieper in op de meerwaarde en proberen we valkuilen in kaart te brengen. We wisselen ook concrete ervaringen en bezorgdheden uit en bekijken samen wat haalbaar is voor iedere school én thuis.
  Doelgroep: basisonderwijs (kleuter, lager en buitengewoon onderwijs)
 2. Ouders betrekken bij oriëntatie en studiekeuze door Marie Seghers en Liese Vanderauwera 
  Medewerkers van het Transbaso-project komen vertellen hoe scholen kinderen en hun ouders succesvol kunnen begeleiden bij de overgang van basis- naar secundair onderwijs.
  Doelgoep: basisonderwijs en secundair onderwijs
 3. Dialoog met ouders
  Om in dialoog te gaan kan je je als leerkracht een aantal inzichten en vaardigheden eigen maken.
  In deze workshop wisselen we uit over hoe ouders een gelijkwaardige partner kunnen zijn in een gesprek. Daarnaast oefenen we een aantal gesprekstechnieken om een gesprek in goede banen te leiden.
  Doelgroep: basisonderwijs en secundair onderwijs
 4. Stap in de schoenen van een leerling in kansarmoede
  Hoe is het voor kinderen die in kansarmoede leven om naar school te gaan? Op welke barrières botsen zij en hun ouders vaak? Welke kansen komen zij tegen? En hoe kunnen leerkrachten en scholen hierop inspelen? De ervaringsdeskundige in kansarmoede van het OCB vertrekt vanuit zijn eigen verhaal en geeft ons zo een inkijk in de beleving van het naar school gaan door kansarme kinderen en ouders. In de nabespreking zoeken we samen met de deelnemers uit hoe we hier als leerkrachten/ school mee kunnen omgaan en wordt de link onderzocht met enkele theoretische kaders.
  Doelgroep: basisonderwijs en secundair onderwijs
 5. Ouders als expert van hun kind
  Kinderen leren de wereld om zich heen ontdekken, ze groeien en zetten stappen in hun ontwikkeling. Deze stappen zijn vaak zichtbaar in kleine, dagdagelijkse handelingen en uitspraken. Niet alleen leraren zijn getuige van deze kind-ervaringen. Ook ouders kunnen een rol spelen in het observeren en opmerken van betekenisvolle ontwikkelingen. Deze observaties zijn essentieel om te ontdekken waar kinderen mee bezig zijn, om te kunnen inspelen op hun leefwereld en om hen uiteindelijk een stapje verder te brengen in hun ontwikkeling.
  In deze workshop denken we samen na hoe we ouders kunnen betrekken bij observaties, op welke manier we ouders kunnen laten participeren als volwaardige partner en als expert in het ‘kennen’ van hun kind. Vanuit deze insteek zoeken we naar alternatieven voor het traditionele ‘oudergesprek’.
  Doelgroep: kleuteronderwijs
 6. Duidelijk Nederlands (in secundair onderwijs) door het Huis van het Nederlands
  Deze workshop gaat over mondelinge en schriftelijke communicatie met ouders in het secundair onderwijs. Het eerste deel belicht mondelinge communicatie in duidelijk Nederlands. Aan de hand van een inleefoefening bekijken we waar de moeilijkheden zitten en welke oplossingen de deelnemers zelf al gevonden hebben en toepassen. Die vullen we verder aan met tips. Als casus nemen we de problemen die deelnemers tegenkomen in de communicatie met anderstalige ouders op een oudercontact. Tijdens het tweede deel focussen we ons op de schriftelijke communicatie. De deelnemers sturen ons op voorhand een paar links/documenten door van hun online communicatie naar de ouders. We gaan aan de slag met hun materiaal en kijken waar en hoe het beter kan. Ze delen eigen tips en krijgen advies van het Huis.
  Doelgroep: secundair onderwijs
 7. Kleuterparticipatie
  Kleuterparticipatie is meer dan aanwezigheden en op tijd komen. We gaan in deze workshop in op wat er allemaal bij kleuterparticipatie komt kijken en hoe je daar als school op kan inzetten.
  Doelgroep:kleuteronderwijs

Thematafels

Thematafels zijn gericht op uitwisseling en het delen van ervaringen. De groep deelnemers is kleiner dan bij de workshops: maximum 10 personen. Zo heeft iedereen de mogelijkheid om ervaringen te delen, samen te brainstormen, vragen te stellen, … De thematafels duren een uur.

Een conversatiegroep op school

Hoe ziet een conversatiegroep met ouders eruit? Op deze vraag krijgen deelnemers een antwoord. We houden een kort gesprek waarbij we allerlei interactief materiaal gebruiken dat we speciaal ontwikkelden voor (anderstalige) ouders. Het Huis van het Nederlands Brussel legt uit wat er nodig is om op school een conversatiegroep op te starten, welke ondersteuning er mogelijk is en hoe het schoolteam promotie kan maken.

Ouders en huiswerk

Hoe ga je met ouders in gesprek over huiswerk? Wat kan je wel en niet verwachten van hen op vlak van ondersteuning? Op welke manier kan je ouders hierbij helpen?

Inzetten van talenten van ouders

Bij ouders zit heel wat talent om je school te versterken, zowel pedagogisch als praktisch. Op welke manier kom je dat talent op het spoor? Hoe kan je het inzetten? Wat zijn voorbeelden en valkuilen?

Een diverse ouderraad

De diversiteit van de school laten weerspiegelen in de ouderraad is een uitdaging. Hoe pakken de ouderverenigingen dit aan? Wat zijn mogelijke acties om hieraan te werken?

Wanneer?

26 april 2018, van 9u tot 16u

Waar?

Vlaamse Gemeenschapscommissie

Emile Jacqmainlaan 135

1000 Brussel

Inschrijven