Schooluitval tegen gaan
Achtergrondliteratuur
Uitgeverij
Politeia
Jaar van uitgave
2018

Jongeren preventief behoeden voor schooluitval is de rode draad van dit boek. Een 'verbindend schoolklimaat' wordt hierbij gezien als het kansrijke startpunt.

Auteur : Sarah Neyts

Liefde voor leren
Achtergrondliteratuur
Uitgeverij
Vakmedianet
Jaar van uitgave
2014

Leren is een divers gegeven. Wat werkt in de ene groep, werkt niet in de andere. Een overzicht van nieuwe organisatie-ontwikkeltrajecten met nieuwe inzichten, casussen en praktische handreikingen.

Auteur : Manon C.P Ruijters

Kleur Bekennen
Wat?

Kleur Bekennen gidst leerkrachten doorheen het diverse aanbod van wereldburgerschapseducatie en ondersteunt hen om hiermee op een kwaliteitsvolle manier aan de slag te gaan. 

Bij Kleur Bekennen kan je onder meer terecht voor:

Concreet:

 • De Kleur Bekennen medewerker is het eerste aanspreekpunt voor al jouw vragen.
 • In de onderwijsbibliotheek van het Onderwijscentrum Brussel, gelegen hartje Brussel, kun je educatieve materialen van Kleur Bekennen ontlenen. Adressen documentatiecentra in Vlaanderen.
 • Kleur Bekennen geeft ook digitale inspiratie via een eigen projectsite op KlasCement. Bezoek snel www.klascement.net/wereldburgerschapseducatie en ontdek onze favorieten!
 • Op KleurBekennen.be vind je educatieve workshops voor leerlingen en een vormingsaanbod voor schoolteams. Kleur Bekennen werkt samen met ngo’s en vzw’s. Dankzij hun expertise is ons aanbod divers en kwalitatief.     
 • Een wereldburger gebruikt haar hoofd en handen en laat zijn hart spreken.             

Wat betreft schooljaar 2017-2018 werden 7 Brusselse scholen weerhouden in het kader van een de Projectoproep van 'Kleur Bekennen'.

 1. Basisschool De Wemelweide: Diversiteit, verhalen, Zinnekesparade (thema Illegaal) en de wereld.
 2. Atheneum Brussel: Wereldburgerschap op school via themamaanden en overkoepelende activiteiten.
 3. Cardijnschool Anderlecht: Op wereldreis en terug naar de roots van Cardijn.
 4. COOVI Secundair Onderwijs: BeverZaken en wereldburgerschap via ‘beleving, kennis en actie’.
 5. Instituut Anneesens – Funck: Wereldproblemen, kritisch denken en leerlingenparticipatie.
 6. Koninklijk Atheneum Koekelberg: Sustainable Development Goals, sociale rechtvaardigheid, kinderrechten en kansarmoede
 7. Koninklijk Atheneum Etterbeek: Noord-Zuidverhoudingen, politieke systemen, mensenrechten en maatschappelijk engagement onder de loep.

Schrijf alvast volgende data in jouw agenda!

Dinsdag 17 april 2018: Inspiratiedag: feest voor wereldburgers 

Voor wie?

Kleur Bekennen ondersteunt leerkrachten, schoolteams van het basis- en secundair onderwijs en studenten van de lerarenopleiding.

Praktische informatie

Alle informatie over Kleur Bekennen vind je op www.kleurbekennen.be

Wat?

Leerlingen uit 3 Brusselse basisscholen krijgen wekelijks na schooltijd een taalstimulerende activiteit in hun thuistaal aangeboden. Afhankelijk van de schoolpopulatie gebeurt dit in het Spaans of Turks. De activiteiten zijn speels en interactief en  worden begeleid door vrijwilligers. De ouders en hun schoolteam worden zoveel mogelijk betrokken bij de activiteiten. Zij krijgen informatie over het belang van de thuistaal en worden op de hoogte gehouden van het verloop van de activiteiten.

Doel

Hoe beter kinderen hun thuistaal onder de knie hebben, hoe beter ze het doen op school. De vaardigheden die kinderen ontwikkelen in hun thuistaal, kunnen kinderen immers ook op school inzetten. Het project Mijn Taal draagt bovendien bij aan de positieve houding ten opzichte van meertaligheid op school. Scholen en ouders leren elkaar ook beter kennen. De leefwereld van de kinderen krijgt een plaats op school en de drempel voor ouders om naar de school te komen wordt verlaagd.

Voor wie?

Dit project is in het schooljaar 2012-2013 van start gegaan in de basisschool Sint-Joost-aan-zee (Frans/Marokkaans en Turks), Lutgardisschool Etterbeek (Spaans), Basisschool Sint-Jan-Berchmanscollege (Spaans) en 't Plantzoentje (Italiaans).

In 2015-2016 wordt het project verder gezet in Sint-Joost-aan-zee (Turks), Lutgardisschool Etterbeek (Spaans) en Basisschool Sint-Jan-Berchmanscollege (Spaans).

groep leerkrachten

Catalogus

Catalogus raadplegen

Wie kan bij ons terecht?

 • Leerkrachten, SES- en zorgleerkrachten
 • Pedagogisch begeleiders
 • Studenten van de lerarenopleiding
 • Brede Schoolcoördinatoren en partnerorganisaties in de Brede School , (hoofd)animatoren van Speelpleinen

Lid worden is gratis, maar dit kan alleen ter plaatse in de Onderwijsbibliotheek.

Waarvoor kan je in de onderwijsbibliotheek terecht?

 • Materiaal ontlenen
 • Informatie krijgen over het aanbod uit de Onderwijsbibliotheek
 • Pedagogische studiedag (maak gerust een groepsafspraak via onderwijsbibliotheek@vgc.be)
 • Vorming voor studenten (van de lerarenopleiding)

Ontlenen

 • Boeken en leermiddelen (tijdschriften kan je ter plaatse inkijken)
 • 10 stuks per persoon
 • 4 weken (+ 4 weken verlengen)
 • Reserveren van materialen die uitgeleend zijn
 • Je ontvangt een nieuwsbrief met de nieuwe aanwinsten. 

Praktisch

 • Adres: Marcqstraat 16-18, 1000 Brussel 
 • Metro: Sint-Katelijne- Stratenplan
Openingsuren
Maandag gesloten
Dinsdag 10u tot 17u
Woensdag 10u tot 17u
Donderdag 10u tot 17u
Vrijdag 10u tot 13u

onderwijsbibliotheek@vgc.be

Sluitingsdagen voor het schooljaar 2018-2019

 • Allerheiligen: donderdag1/11/2018
 • Allerzielen: vrijdag 2/11/2018
 • FEEST: 10 jaar OCB: 21/11/2018 (schrijf je hier in voor het feest) Bibliotheek is die dag gesloten.
 • Kerstvakantie: van dinsdag 25/12/2018 tot en met dinsdag 01/01/2019
 • Dag van de arbeid : woensdag 01/05/2019
 • Onze Lieve Heer Hemelvaart: donderdag 30/05/2019
 • Vlaamse feestdag: Donderdag 11/07/2019
 • Zomervakantie: van maandag 15/07/2019 tot en met maandag 19/08/2019
 • O.L.V Hemelvaart: Donderdag 15/08/2019

Interesse in deze materialen?

Thu, 08/08/2013 - 16:25 -- admin
Vul even onderstaand formulier in en je krijgt van ons alle bestanden. We weten immers graag wie ons materiaal gebruikt, zodat het nog beter kunnen maken.
We sturen de materialen naar dit e-mail adres. Je geeft dus best een echt e-mail adres op.
vorming, lesgever voor een groep

Het Onderwijscentrum Brussel organiseert in het kader van de professionalisering van leerkrachten en directies verschillende vormingen en uitwisselingsmomenten rond taalbeleid, taalvaardigheidsonderwijs, diversiteit, ouder- en buurtbetrokkenheid. De uitgangspunten hiervoor zijn samen met andere leerkrachten reflecteren over je eigen onderwijs en op zoek gaan naar manieren om beter in te spelen op de noden van je leerlingen.

Het overzicht van dit schooloverstijgend aanbod vind je hier. Het is volledig gratis.

 

Vormingen

Het vormingsaanbod richt zich op leerkrachten en directies van het Nederlandstalig gewoon en buitengewoon basis- en secundair onderwijs in Brussel. De thema´s sluiten aan bij de ondersteuningsinhouden en de Brusselse, grootstedelijke context. Het schooloverstijgend aanbod voor leerkrachten en directies voor het schooljaar 2018-2019 vind je in deze brochure.

Aanbod voor directies

Het aanbod voor directies wil inspelen op de uiteenlopende vragen en noden van de Brusselse directeur.  Daarom bieden we tijdens het schooljaar 2018-2019 verschillende workshops aan waar u zich voor kan inschrijven. Deze workshops staan open voor directies van het basis- én van het secundair (gewoon én buitengewoon) onderwijs. Een overzicht van het aanbod voor directies vindt u in deze brochure.

Praktijkwinkels

In de Brusselse scholen vind je heel wat praktijkvoorbeelden, die elke dag hun nut op de klasvloer bewijzen en de moeite waard zijn om met collega's te delen. Tijdens de praktijkwinkels vertellen leraren aan collega's over hun praktijk, zodat zij er ook mee aan de slag kunnen gaan. Nieuw dit jaar is het aanbod voor 3e graad BaO en 1e graad SO. Een overzicht van alle praktijkwinkels vind je in deze brochure.

Intervisiegroepen

Binnen de intervisiegroepen wisselen leerkrachten en directies die met eenzelfde doelgroep werken (vb. anderstalige nieuwkomers, tieners) ervaringen uit. Daarnaast zijn er ook intervisiemomenten rond taalbeleid en ouderbetrokkenheid. U vindt alle intervisiemomenten in deze brochure.

Vormingen Speelpleinen

Sinds 2016 is er een specifiek vormingsaanbod voor de (hoof)animatoren van de VGC-speelpleinen en ook van de 'Brusselse Zomerschool', Speelplein voor Anderstalige Nieuwkomers. Bekijk het overzicht van de vormingen voor speelpleinbegeleiders.

 

Vormingen Brede School

Het Onderwijscentrum Brussel zorgt voor de ondersteuning en kwaliteitsbewaking van en samen mét de lokale Brede Scholen in Brussel. Ben je coördinator, werkgever of partner binnen een Brede School? Schrijf je in voor het bovenlokale groepsaanbod (PDF 1.42MB) om samen aan de slag te gaan rond visie en een rijke vertaalslag naar de eigen Brede School te maken.

affiche inschrijven in brussel
Wat?

De algemene directie Onderwijs en Vorming en het Onderwijscentrum Brussel van de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) organiseren infomomenten en groepsbezoeken voor ouders om een  bewuste schoolkeuze te maken voor hun kind.

Meer informatie over deze activiteiten vindt u op de website van Inschrijven in Brussel.

Voor wie?

Alle Brusselse ouders van kinderen die geboren zijn in het jaar 2017 of vroeger zijn welkom op onze activiteiten.

Ondersteuning Lander Loeckx

Het Onderwijscentrum Brussel biedt netoverschrijdende ondersteuning voor het Brussels Nederlandstalig onderwijs en werkt in afstemming met de reguliere begeleidingsdiensten. Deze extra ondersteuning is toegespitst op de ontwikkeling van een taalbeleid, het implementeren van taalvaardigheidsonderwijs (TVO), het inzetten van ICT als krachtig leermiddel bij TVO, het omgaan met diversiteit en het verhogen van ouder- en buurtbetrokkenheid. Het Onderwijscentrum Brussel ondersteunt ook de lokale Brede Scholen en neemt de inhoudelijke ondersteuning van de speelpleinen op zich.

De ondersteuning draagt bij tot professionaliteitsverhoging van de school, de directie en de leraren. De ondersteuner stimuleert de leerkrachten om hun kennis en vaardigheden op vlak van de ondersteuningsvraag verder te ontwikkelen en te verdiepen. Dit draagt bij tot de kwaliteit van het pedagogisch project van de school.

De ondersteuningstrajecten worden op vraag van de school opgestart voor de duur van 1 schooljaar. Afhankelijk van de vraag en de draagkracht van de school wordt de intensiteit van het traject bepaald. De ondersteuner heeft een coachende rol, maar de school is eigenaar van het traject.

 

groepswerk, nadenken

De werking van de studiedienst concentreert zich op drie inhoudelijke pijlers:

Uitwisseling en samenwerking
De studiedienst werkt aan duurzame samenwerkingsverbanden om bestaande expertise uit te wisselen en samen nieuwe expertise te ontwikkelen. Dit gebeurt voornamelijk met wetenschappelijke onderzoekscentra en Brusselse organisaties.

Dataverzameling en evaluatie
Om de kwaliteit van de OCB-werking te kunnen bewaken, is voortdurende evaluatie op basis van meetbare gegevens noodzakelijk.

Interne professionalisering
Om de bestaande kennis en expertise binnen de organisatie zo goed mogelijk te verspreiden, werkt de studiedienst een interne communicatiestructuur uit. Dit bevordert de professionalisering van iedere medewerker.

Contacteren kan via studiedienstocb@vgc.be

Achtergrond en visie

De studiedienst bundelt informatie over actuele onderwijsthema´s en onderzoeken. Ook de visieteksten die door OCB werden ontwikkeld, vind je hier.

Nieuws

Kleine en grote nieuwsfeiten uit de Brusselse onderwijswereld staan hier centraal. Blijf je graag op de hoogte van het reilen en zeilen binnen de Brusselse scholen en de ruimere onderwijscontext, neem dan regelmatig een kijkje.

Interessante links

Het OCB staat in de (Brusselse) onderwijswereld niet alleen. Interessante websites vind je hier.

Materialen

Het Onderwijscentrum Brussel ontwikkelde al heel wat materialen (folders, brochures) die aansluiten bij zijn werking.

Subscribe to www.onderwijscentrumbrussel.be RSS