Zomerschool

Logo Zomerschool
Wat?

Zomerschool, talig speelplein voor anderstalige nieuwkomers.

Visie

Een team van ervaren animatoren werkt een divers en uitdagend activiteitenaanbod uit dat aansluit bij de leefwereld & talenten van de kinderen. De bedoeling is om op een speelse manier de taalvaardigheid Nederlands te verhogen en de integratie in de Brusselse samenleving en het Nederlandstalig onderwijs versterken.

Scholen die anderstalige nieuwkomers willen inschrijven voor de Zomerschool, vullen samen met de ouders het inschrijvingsformulier in en versturen deze naar zomerschool@vgc.be

Voor wie?
 • Doelgroep: uitsluitend anderstalige nieuwkomers.
 • Leeftijd:van 6 tot en met 12 jaar. 
Wanneer?
 • Periode: Zomervakantie: van 02 juli t.e.m 28 juli 2018 (geen Zomerschool in augustus)
 • Locatie: Brede School Nieuwland-Zaveldal, de Lenglentierstraat 2, 1000 Brussel. 
 • Aanbod: Van maandag t.e.m. vrijdag, 09:00u-16:00u 
 • Onthaal: op maandag 03 juli 2017, van 08:30u- 09:00u aan de schoolpoort
 • Toonmoment: voor ouders en familie: elke vrijdag om 15:00u - Iedereen welkom!

Opgelet: op 11 en 21 juli 2017 zal de Zomerschool gesloten zijn.

Voorwaarden
 • Maximum twee schooljaren ingeschreven in het Brussels Nederlandstalig onderwijs
 • De kinderen mogen maximum twee keer deelnemen aan de Lenteschool (en twee keer aan de Zomerschool). 
 • Deelnemen impliceert een engagement van vier weken
Praktische informatie

Tarieven

 • 1e kind: 72€/maand
 • 2e kind uit hetzelfde gezin: 54€/maand
 • 3e kind uit hetzelfde gezin: 36€/maand

Reductie

 • Heeft het gezin recht op een verhoogde tegemoetkoming van de mutualiteit? (vroeger: Omnio-statuut). 20€/maand 
 • Heeft het kind recht op een sociaal tarief? Dan betaal je 18€/maand (schriftelijke verklaring op eer van de schooldirectie samen met het inschrijvingsformulier versturen)

Betaling

 • Pas na bevestiging van inschrijving en enkel via de scholen
 • Bij voorkeur: via overschrijving -met vermelding van de gestructureerde mededeling, ontvangen na de inschrijving- op rekeningnummer: BE 910910 1067 4776 op naam van de Vlaamse Gemeenschapscommissie
 • Met Bancontact uitsluitend bij de VGC (E. Jacqmainlaan 135)
  • Bij de VGC, op zaterdag 13 mei 2017, van 9:00u-15:00u
  • Bij de VGC, na 13 mei 2017, elke werkdag van 09:00u-12u
 • Cash: op de eerste dag van de Zomerschool (03 juli 2017) aan het onthaal van 08:30u-09:00u

Inschrijven

Inschrijven uitsluitend via de school van het kind. Uiterste inschrijfdatum is 16 juni 2017

Inschrijven kan voortaan uitsluitend via de link die alle directies via mailing ontvangen hebben. Vraag ernaar bij uw directie.

Documenten voor scholen en ouders

Onderwijscentrum Brussel stuurt de ouders of contactpersoon een bevestiging via mail. Pas na ontvangst van deze bevestiging wordt overgegaan tot betaling van het inschrijvingsgeld. 

►In 2015 was de Zomerschool aan haar tiende editie toe! Via deze link kan u nog nagenieten van de foto's : Bitly.com/zomerschoolbrussel.

Materialen

De begeleiders van de Zomerschool kunnen zich laten inspireren door materialen ontwikkeld door het Onderwijscentrum Brussel. Ben je geïnteresseerd, bekijk het voorbeeld.

Aan de slag als (hoofd)animator?

Onderwijsniveaus

Contact

Projectverantwoordelijke Lenteschool en Zomerschool