Kleur Bekennen

Kleur Bekennen
Wat?

Kleur Bekennen wil jongeren opvoeden tot wereldburgers.
Kleur Bekennen is een programma van de Minister van Ontwikkelingssamenwerking.
Het Belgisch Ontwikkelingsagentschap, realiseert het programma samen met de Vlaamse provincies en de Vlaamse Gemeenschapscommissie.

Hoe?

Kleur Bekennen geeft gratis advies op maat en begeleidt de projecten wereldburgerschap op scholen. Bij het realiseren van onderwijsprojecten Wereldburgerschap inspireren de invalshoeken: diversiteit, vrede, onderlinge afhankelijkheid, democratie en burgerzin, sociale rechtvaardigheid, mensenrechten en duurzame ontwikkeling. In de opvoeding van kleuter tot adolescent focust Kleur Bekennen op wereldburgerschap, Educatie voor Duurzame Ontwikkeling, breed en ervaringsgericht leren, leergebied- en  vakoverschrijdend leren en leerlingenparticipatie.

Op KleurBekennen.be vind je educatieve workshops voor leerlingen en een vormingsaanbod voor schoolteams. Kleur Bekennen werkt samen met ngo’s en vzw’s. Dankzij hun expertise is ons aanbod divers en kwalitatief.

Schrijf alvast volgende data in jouw agenda!

Dinsdag 9 mei 2017: Inspiratiedag: feest voor wereldburgers 

Kleur Bekennen analyseert ook de kwaliteit van materiaal voor ontwikkelingseducatie en vorming tot wereldburgerschap. We doen dat met dit analyserooster (PDF 841 KB) 

Scholen maken kans op een financiële impuls voor projecten rond mondiale vorming en wereldburgerschap. Dat kan via een projectcall. De educatieve medewerkers van Kleur Bekennen selecteren de projecten, samen met de Kwaliteitscommissie. In deze commissie zitten experts uit de sector onderwijs en educatie. Op de website van Kleur Bekennen vind je de data van de projectcalls.

Wat betreft schooljaar 2016-2017 werden 11 Brusselse scholen weerhouden in het kader van een project 'Kleur Bekennen'.

 1. Basisschool De Wemelweide: Diversiteit, verhalen en de wereld.
 2. Atheneum Brussel: Wereldburgerschap en cultuur.
 3. Cardijnschool Anderlecht: Superdiversiteit in Brussel.
 4. CDO Brussel: Duurzame ontwikkeling: Voedsel in de wereld.
 5. COOVI Secundair Onderwijs: BeverZaken en wereldburgerschap.
 6. Imelda Instituut: De kracht van dialoog.
 7. Instituut Anneesens – Funck: Duurzaamheid, wereldburgerschap en leerlingenparticipatie.
 8. KA Hiel: Educatie Duurzame Ontwikkeling en kritisch wereldburgerschap.
 9. Koninklijk Atheneum Koekelberg: De vier pijlers van Unesco.
 10. Koninklijk Atheneum Etterbeek: Noord-Zuidverhoudingen onder de loep.
 11. Maria-Boodschaplyceum: Actief wereldburgerschap en leerlingenparticipatie.

In de onderwijsbibliotheek van het Onderwijscentrum Brussel, gelegen hartje Brussel, kun je educatieve materialen van Kleur Bekennen ontlenen. Adressen documentatiecentra in Vlaanderen.

Kleur Bekennen geeft ook digitale inspiratie via de weblog                    

Voor wie?

Kleur Bekennen ondersteunt leerkrachten, schoolteams en studenten van de lerarenopleiding.

Praktische informatie

Alle informatie over Kleur Bekennen vind je op www.kleurbekennen.be

Contact

Projectverantwoordelijke Kleur Bekennen Brussel