Lenteschool

logo Lenteschool
Wat?

Lenteschool, talig speelplein voor anderstalige nieuwkomers.

Een team van ervaren animatoren werkt een divers en uitdagend activiteitenaanbod uit dat aansluit bij de leefwereld & talenten van de kinderen. De bedoeling is om op een speelse manier de taalvaardigheid Nederlands te verhogen en de integratie in de Brusselse samenleving en het Nederlandstalig onderwijs te versterken. 

Scholen of organisaties die anderstalige nieuwkomers willen inschrijven voor de Lenteschool, vullen samen met de ouders het inschrijvingsformulier in en versturen deze naar lenteschool@vgc.be

Inschrijven is mogelijk vanaf 1 februari 2017. Het aantal plaatsen is beperkt. Inschrijven is verplicht en kan alleen via de school van het kind. Uiterste inschrijfdatum is 17 maart 2017.

Voor wie?
 • Doelgroep: uitsluitend anderstalige nieuwkomers
 • Leeftijd: van 6 t.e.m.12 jaar 
 • Voorwaarde: maximum twee schooljaren ingeschreven in het Brussels Nederlandstalig onderwijs.
 • Aandacht: Kinderen kunnen maximum twee keer deelnemen aan de Lenteschool en twee keer aan de Zomerschool.

 

Wanneer?
 • Periode: eerste week van de Paasvakantie: van 03 april t.e.m 07 april 2017
 • Locatie: Site Brede School Nieuwland- Zaveldal, de Lenglentierstraat 3, 1000 Brussel
 • Aanbod: van maandag t.e.m. vrijdag van 09:00u-16:00u
 • Onthaal: op maandag 03 april 2017, van 08:30u-09:00u aan de schoolpoort
 • Toonmoment voor ouders & familie: vrijdag 07 april 2017 - Iedereen welkom!

 

Praktische informatie

Tarieven

 • 1e kind: 20€/week
 • 2e kind uit hetzelfde gezin: 15€/week
 • vanaf het 3e kind uit hetzelfde gezin: 10€/ week
 • Heeft het gezin recht op een verhoogde tegemoetkoming van de mutualiteit? (vroeger: omnio-statuut)? 5€/week/kind 
 • Heeft het gezin recht op een sociaal tarief?  5€/week/kind (schriftelijke verklaring op eer van de schooldirectie samen met inschrijvingsformulier versturen)

Betaling

 • Pas na bevestiging van inschrijving en enkel via de scholen.
 • Bij voorkeur: via overschrijving -met vermelding van de gestructureerde mededeling, ontvangen na de inschrijving- op rekeningnummer: BE91 0910 1067 4776 op naam van de Vlaamse Gemeenschapscommissie
 • Met Bancontanct uitsluitend bij de VGC (E. Jacqmainlaan 135), na 18 februari 2017, elke werkdag van 09u-12u
 • Cash: op de eerste dag van de Lenteschool (03 april 2017) aan het onthaal van 08u30-09u

Documenten voor scholen en ouders

 

Aan de slag als (hoofd)animator?