Speelplaatsruimte

groene velden speelruimte

Doel?

Samen werk maken van een rijke inrichting van de speelplaatsruimte, of meehelpen bij de inrichting ervan.
Een speelruimte waar alle betrokkenen achter staan.

Concreet?

  • vormgeven aan uw ideeën
  • advies geven over inrichting en aankopen, voorbeelden van good practices, ...
  • feedback geven op grondplannen
  • de betrokkenen begeleiden, bevragen en werken aan participatie
  • doorverwijzen naar andere organisaties

Foto: Lander Loeckx