Spelprikkels

Speelplaats klimmuur

Doel?

Het schoolteam begeleiden om te komen tot een zo rijk en zo gevarieerd mogelijke spelontwikkeling bij kinderen.

Concreet?

  • vormgeven aan uw ideeën
  • we begeleiden u om:

spelletjes en spelvormen aan te brengen bij de kinderen, zonder en met spelmateriaal
spelkoffers aan te maken
buitenspelhoekjes in te richten en te gebruiken, zowel met aangekocht als met kosteloos en gerecupereerd materiaal
creatieve spelvormen en -materialen uit te werken, bijvoorbeeld creamuur speelliedjes, theater

Foto: Walter Borrenberghen