Speelpleincoaching

Foto vorming hoofdanimatoren

Een speelplein kan tijdens elke speelpleinperiode op 1 à 2 vaste speelpleincoaches rekenen. De coaches ondersteunen de hoofdanimatoren in hun leidinggevende, coachende en inhoudelijke opdrachten.  Vertrekkend uit de praktijk versterken de coaches de kennis en vaardigheden van ploeg, bestendigen goede praktijken en vergroten het bewustzijn.  De inhoudelijke uitgangspunten van de speelpleinen vormen de basis voor de visie die het Onderwijscentrum Brussel uitdraagt naar de speelpleinen.

Het Onderwijscentrum Brussel hanteert vanuit een intensieve aanwezigheid op de speelpleinen een brede waaier van diverse ondersteuningsinterventies:

  • gesprek, overleg, feedbackgesprek
  • samen activiteiten voorbereiden en/of nabespreken
  • samen actief spelen, deelnemen, materialen manipuleren (modeleren, hospiteren, participerend observeren, reflective practitioner)
  • videocoaching
  • intervisie
  • bevraging

Voor wie?

De coaching richt zich in de eerste plaats op de hoofdanimatoren. De hoofdanimatoren zijn de coach van de animatoren.

Wanneer?

Eén à twee sessies per speelpleinweek.