'Spel en Spelen' Inschrijving vormingsaanbod

Thu, 03/24/2016 - 10:42 -- Kathy Rosier
Duid aan voor welke vorming je wil inschrijven. De vormingen gaan door op volgende locaties: 
  • Onderwijscentrum Brussel (OCB): Marcqstraat 16-18, 1000 Brussel
  • Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC), E. Jacqmainlaan 135, 1000 Brussel
Vul hier de naam van de organiserende school/ speelplein in, indien reeds gekend
Vul hier je persoonlijk email-adres in
Vul hier je telefoonnummer in