Dialoogtafels 24 april 2018

Wat?

De dialoogtafels zijn bedoeld voor Brusselse ouders, schoolteams, bredeschoolcoördinatoren... Iedereen die zich betrokken voelt bij het Brusselse onderwijs is welkom. Deelnemers gaan met elkaar in gesprek rond verschillende thema's. Vanuit gedeelde inzichten kijken we hoe we elkaar kunnen versterken.

Enkele thema's zijn:

  • Help! Huiswerk?
  • Een dag thuis en een dag op school - zoek de verschillen
  • Ouderbetrokkenheid of ouderparticipatie
  • Ken je buurt, Ken Brussel

De gesprekken bestaan uit 4 stappen:

  1. kennismaken
  2. ervaringen delen
  3. dromen
  4. doen.

Er zijn 2 tijdstippen voor de dialoogtafels: 16.30 tot 18.00 uur en 18.30 tot 20.00 uur. Deelnemers kunnen een tijdstip kiezen of aan beide gesprekken participeren. Er worden broodjes voorzien voor wie wil.

Het Onderwijscentrum Brussel organiseert de dialoogtafels in samenwerking met Brusselleer en het Huis van het Nederlands.

Wanneer?

24 april 2018

Waar?

Gemeenschapscentrum De Markten

Oude Graanmarkt 5

1000 Brussel