Diensten

drie onderwijsondersteuners in overleg
Het Onderwijscentrum Brussel biedt ondersteuning aan op maat van de Brusselse Nederlandstalige scholen. Op vraag van het schoolteam wordt er een ondersteuningstraject opgezet.
vorming, lesgever voor een groep
Het Onderwijscentrum Brussel organiseert vormingen en uitwisselingsmomenten voor leerkrachten, directies en bredeschoolcoördinatoren. Dit schooloverstijgend aanbod is volledig gratis.
groep leerkrachten
In onze Onderwijsbibliotheek kunnen leerkrachten en partners terecht voor materialen, leermiddelen en boeken.
groepswerk, nadenken

De studiedienst zorgt voor de wetenschappelijke onderbouwing van de OCB-werking. Ze ontwikkelt en bundelt expertise en deelt die met het OCB-team en de ruimere onderwijswereld.