Ondersteuning

drie onderwijsondersteuners in overleg

Het Onderwijscentrum Brussel biedt netoverschrijdende ondersteuning voor het Nederlandstalig onderwijs in Brussel in afstemming met de reguliere begeleidingsdiensten. De ondersteuning is toegespitst op urban education thema's zoals taal en meertaligheid, omgaan met diversiteit en verhogen van ouderbetrokkenheid.

Ondersteuningstrajecten

De ondersteuningstrajecten worden op vraag van de school opgestart voor de duur van één schooljaar. Afhankelijk van de vraag en de draagkracht van de school bepalen we de intensiteit van het traject. De ondersteuner heeft een coachende rol en de school is eigenaar van het traject.

Nieuw vanaf het schooljaar 2020 - 2021: de OCB-helpdesk

Niet iedere school heeft elk jaar nood aan intensieve ondersteuningstrajecten. In de loop van een schooljaar rijzen soms nieuwe uitdagingen: een anderstalige nieuwkomer in je klas, enkele leerkrachten willen meer weten over taalgericht vakonderwijs of er is een conflict met ouders waarover je wil reflecteren.

Om snel in te spelen op deze noden, kan de school voortaan tijdens de loop van het schooljaar terecht bij de OCB-helpdesk. Voor het schooljaar 2020 - 2021 kan dit al vanaf september 2020 via ocbhelpdesk@vgc.be

Professionalisering van de school

Alle ondersteuning draagt bij tot professionaliteitsverhoging van de school, de directie en de leerkrachten. De ondersteuner stimuleert de leerkrachten om hun kennis en vaardigheden op vlak van de ondersteuningsvraag verder te ontwikkelen en te verdiepen. Dit draagt bij tot de kwaliteit van het pedagogisch project van de school.

Ook Brede Scholen en speelpleinen

Het Onderwijscentrum Brussel ondersteunt ook de lokale Brede Scholen en neemt de inhoudelijke ondersteuning van de speelpleinen op zich.