Ondersteuning

Ondersteuning Lander Loeckx

Het Onderwijscentrum Brussel biedt netoverschrijdende ondersteuning voor het Brussels Nederlandstalig onderwijs en werkt in afstemming met de reguliere begeleidingsdiensten. Deze extra ondersteuning is toegespitst op de ontwikkeling van een taalbeleid, het implementeren van taalvaardigheidsonderwijs (TVO), het inzetten van ICT als krachtig leermiddel bij TVO, het omgaan met diversiteit en het verhogen van ouder- en buurtbetrokkenheid. Het Onderwijscentrum Brussel ondersteunt ook de lokale Brede Scholen en neemt de inhoudelijke ondersteuning van de speelpleinen op zich.

De ondersteuning draagt bij tot professionaliteitsverhoging van de school, de directie en de leraren. De ondersteuner stimuleert de leerkrachten om hun kennis en vaardigheden op vlak van de ondersteuningsvraag verder te ontwikkelen en te verdiepen. Dit draagt bij tot de kwaliteit van het pedagogisch project van de school.

De ondersteuningstrajecten worden op vraag van de school opgestart voor de duur van 1 schooljaar. Afhankelijk van de vraag en de draagkracht van de school wordt de intensiteit van het traject bepaald. De ondersteuner heeft een coachende rol, maar de school is eigenaar van het traject.