Ondersteuning

drie onderwijsondersteuners in overleg

Het Onderwijscentrum Brussel biedt netoverschrijdende ondersteuning voor het Nederlandstalig onderwijs in Brussel, afgestemd op de reguliere begeleidingsdiensten. De ondersteuning is toegespitst op ‘Urban Education’-thema's zoals taal en meertaligheid, omgaan met diversiteit en het verhogen van een onderwijsondersteunend thuisklimaat?

Ondersteuningstrajecten

De ondersteuningstrajecten worden op vraag van de school opgestart voor de duur van een schooljaar. Afhankelijk van de vraag en de draagkracht van de school bepalen we de intensiteit van het traject. De ondersteuner biedt de nodige expertise aan en coacht de leraren en het team in hun groei. De school blijft ten allen tijde eigenaar van het traject.

De aanvragen voor het schooljaar 2021-2022 zijn inmiddels afgerond, maar op deze pagina vind je alvast meer uitleg over het aanbod.

De OCB-helpdesk

Niet iedere school heeft een ondersteuningstraject met OCB. Toch kan het zijn dat er in de loop van het schooljaar een acute nood ontstaat,  zoals een anderstalige nieuwkomer in je klas, enkele leerkrachten die meer willen weten over taalgericht vakonderwijs of een conflict met ouders waarover je wil nadenken.

Om snel in te spelen op deze noden, kan de school in de loop van het schooljaar terecht bij de OCB-helpdesk. Voor het schooljaar 2021 - 2022 kan dit via ocbhelpdesk@vgc.be.

Professionalisering van de school

Alle ondersteuning draagt bij tot professionaliteitsverhoging van de school, de directie en de leerkrachten. De ondersteuner stimuleert de leerkrachten om hun kennis en vaardigheden op vlak van de ondersteuningsvraag verder te ontwikkelen en te verdiepen. Dit draagt bij tot de kwaliteit van het pedagogisch project van de school. Meer uitleg over ons professionaliseringsaanbod vind je op deze pagina.

Brede Scholen en speelpleinen

Het Onderwijscentrum Brussel ondersteunt ook de lokale Brede Scholen en neemt de inhoudelijke ondersteuning van de speelpleinen op zich.