Onderwijsbibliotheek

groep leerkrachten

Maatregelen bij bezoek Onderwijsbib

 • Heb je  nood aan specifieke leermiddelen? Vraag die aan via onderwijsbibliotheek@vgc.be en kom ze na afspraak ophalen. Je boeken terugbrengen kan dan uiteraard ook!
 • Kom liefst alleen (max. 2 personen). Overleg is momenteel niet mogelijk in de bibliotheek.
 • Draag een mondmasker tijdens je bezoek aan de Onderwijsbibliotheek.
 • Rondkijken kan zeker!  Wij voorzien hiervoor 30 min.

Catalogus

Catalogus raadplegen

Wie kan bij ons terecht?

 • Leerkrachten, SES- en zorgleerkrachten
 • Pedagogisch begeleiders
 • Studenten van de lerarenopleiding
 • Bredeschoolcoördinatoren en partnerorganisaties in de Brede School , (hoofd)animatoren van Speelpleinen

Lid worden is gratis, maar dit kan alleen ter plaatse in de Onderwijsbibliotheek.

Waarvoor kun je in de Onderwijsbibliotheek terecht?

 • Materiaal ontlenen
 • Informatie krijgen over het aanbod uit de Onderwijsbibliotheek
 • Pedagogische studiedag (maak gerust een groepsafspraak via onderwijsbibliotheek@vgc.be)
 • Vorming voor studenten (van de lerarenopleiding)

Ontlenen

 • Boeken en leermiddelen (tijdschriften kan je ter plaatse inkijken)
 • 10 stuks per persoon
 • 4 weken (+ 4 weken verlengen)
 • Reserveren van materialen die uitgeleend zijn
 • Je ontvangt een nieuwsbrief met de nieuwe aanwinsten. 

Praktisch

 • Adres: Marcqstraat 16-18, 1000 Brussel 
 • Tel: 02 210 63 90
 • Metro: Sint-Katelijne- Stratenplan

 

 
maandag Gesloten
dinsdag op afspraak
woensdag op afspraak
donderdag op afspraak
vrijdag

VM: op afspraak 

NM: Gesloten

Heb je vragen? Contacteer ons.

onderwijsbibliotheek@vgc.be

Sluitingsdagen voor het schooljaar 2020-2021

 • Wapenstilstand: woensdag 11 november 2020
 • Kerstvakantie: vrijdag 25 december 2020 t.e.m. maandag 4 januari 2021
 • Paasmaandag: maandag 5 april 2021
 • Hemelvaartsdag: donderdag 13 mei 2021
 • Pinkstermaandag: maandag 24 mei 2021
 • Zomersluiting: maandag 19 juli t.e.m. zondag 15 augustus 2021
   

Tip

Als leerkracht kun je ook veel materiaal vinden in de Brusselse bibliotheken.

Leermiddelen in de kijker

Boek Maximaal Megataal

Achtergrondliteratuur

Maximaal Megataal

Jaar van uitgave:
2016

Dit boek biedt een kader voor de ontwikkeling van taal- en denkvaardigheid bij kleuters van de tweede en derde kleuterklas. Daarnaast biedt Maximaal Megataal -als opvolger van Minimaal Maxitaal- inspiratie om de terugkerende routines krachtiger bij de ontwikkelingsbehoeften van de oudste kleuters te laten aansluiten. Terugkerende routines zijn bijvoorbeeld: het onthaal, het keuzemoment en het fruitmoment. 

De keuze voor deze negen momenten is gebaseerd op recent onderzoek in Vlaanderen en Brussel.

Differentiëren

Achtergrondliteratuur

Differentiëren werkt in het basisonderwijs

Uitgeverij:
Lannoo
Jaar van uitgave:
2020

Het boek zoomt in op hoe je betrokkenheid bij kinderen kan verhogen. Verder krijg je de nodige tips voor het gebruiken van technieken als het contractwerk, het sporenbeleid, peer tutoring en vele andere werkvormen.

Auteur : Heylen Ludo, e.a

Ieder kind kansrijk

Achtergrondliteratuur

Ieder kind kansrijk

Uitgeverij:
Bazalt
Jaar van uitgave:
2020

Leraren kunnen een doorslaggevende rol spelen in het verkleinen van de kloof tussen arm en rijk, door op een rijke manier les te geven: compleet, overvloedig en beter dan ooit. Het centrale thema is de ontwikkeling van de meest krachtige tool voor verandering: je mindset.

Auteur : Eric Jensen

Cover Minimaal MaxiTaal

Achtergrondliteratuur

MiniMaal MaxiTaal

Uitgeverij:
Garant
Jaar van uitgave:
2012

Auteurs: Onderwijscentrum Brussel en Voorrangsbeleid Brussel

Dit boek reikt inspirerende ideeën aan om tijdens dagelijkse routines in de onthaalklas en in de eerste kleuterklas te werken aan de taalverwering van de jonge kleuter.

Voor het eerst naar school gaan is voor een kleuter een nieuwe ervaring. Hij moet leren leven in een groep van kinderen, zich aanpassen aan onbekende situaties, omgaan met vreemde volwassenen. Er duiken ook verschillende routines of gewoonten op binnen die specifieke schoolstructuur. Routines zijn krachtige leermomenten, omdat ze een belangrijk aandeel hebben in de schooldag en nauw aansluiten bij de behoeften en de ontwikkeling van een jonge kleuter. Bovendien zijn het dé momenten bij uitstek om een rijk en begrijpelijk taalaanbod aan te bieden, spreekkansen en spreekruimte te creëren en veel individuele feedback te geven. En ze vormen de uitgelezen kans om te communiceren met ouders en hen te betrekken bij het klasgebeuren. Het loont dus meer dan de moeite om routines zinvol en betekenisvol in te vullen in functie van het welbevinden, de ontwikkeling en de taalverwerving van een jonge kleuter.

cover G-Start

Didactisch materiaal

G-Start

Uitgeverij:
Centrum voor Taal en Onderwijs (KU Leuven)
Jaar van uitgave:
2012

G-start is een boek vol achtergrondinformatie en concreet uitgewerkte activiteiten voor het stimuleren van geletterdheid bij jonge kinderen (2,5 tot 7 jaar). Met deze activiteiten kan je op een speelse en functionele manier aan de slag gaan in je klas.  Ook begeleiders en directies vinden in dit boek heel wat info en instrumenten om een geletterdheidsbeleid op school te voeren.

Meer over het hoe en waarom van G-start lees je in het artikel uit de Nieuwsbrief Taal & Onderwijs (september 2012).