Eigen onderzoek

Ondersteuningstool ouderbetrokkenheid in het secundair onderwijs (2011-2014) i.s.m. Steunpunt Diversiteit en Leren

In opdracht van het Onderwijscentrum Brussel zette het Steunpunt voor Diversiteit en Leren (SDL) een onderzoek op naar ouderbetrokkenheid in het Nederlandstalig secundair onderwijs in Brussel. Op basis van de resultaten uit het vooronderzoek wordt gezocht naar een aanpak om op een adequatere manier te werken aan ouderbetrokkenheid in het secundair onderwijs. Tegen eind 2014 werken SDL en OCB een instrument uit waarmee OCB-ondersteuners aan de slag kunnen in de Brusselse scholen.

De ondersteuningstool wordt in het schooljaar 2013-2014 uitgetest in de volgende scholen:

  • De Toverfluit – Sint-Jans-Molenbeek
  • De Cardijnschool - Anderlecht

GAMES-project: evaluatie-instrument Brede School (2013-2015) i.s.m. GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap

GAMES is een uitwisselingsproject tussen de regio Kent (UK) en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Aan Belgische zijde coördineren het Onderwijscentrum Brussel en het GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap dit project. GAMES kadert in het Levenslang Leren Programma van de Europese Commissie (Comenius).

Vier Brusselse en vier Britse Brede Scholen nemen deel aan het project. Ze verzamelen informatie en wisselen ervaringen uit tijdens observaties en praktijkbezoeken. Op basis van deze uitwisseling zal een evaluatie-instrument ontwikkeld worden die de impact van Brede Scholen op de ontwikkeling van kinderen en jongeren nagaat.