Onderzoek ruimere onderwijswereld

Validiv (2012-2015)

Validiv is een onderzoeks- en ontwikkelingsproject (2012-2015) dat ondersteund wordt door de  UGent, de KU Leuven en de VUB. Het doel van Validiv is om de aanwezige meertaligheid in het Vlaamse basisonderwijs als een troef te benutten binnen een krachtige leeromgeving die ook het Nederlands ten goede komt. Validiv ontwikkelt hiervoor instrumenten en onderzoekt de effectiviteit ervan. Het project loopt in een 60-tal scholen, verspreid over drie regio´s: Gent, Brussel en de Limburse mijngemeenten.

Meer info vind je op de Validiv website.

Project Innoveren en Excelleren in Onderwijs (2012-2017)

Het Project Innoveren en Excelleren in Onderwijs (PIEO) is een onderzoeksproject onder leiding van de Koning Boudewijnstichting, in opdracht van de Vlaamse minister van Onderwijs. Het project onderzoekt hoe men in basisscholen met een hoog percentage GOK-leerlingen een grotere leerwinst, betere leerprestaties en een hoger welbevinden kan bekomen. Dertien scholen uit vier regio´s (Antwerpen, Gent, Brussel en de Limburgse mijnstreek) nemen deel aan het project.

Meer info vind je op de website van de Koning Boudewijnstichting.

PISA-onderzoek

Het PISA-onderzoek (Programme for International Student Assesment) is een vergelijkende studie naar de onderwijsresultaten in de OESO-landen. Elke 3 jaar peilt men naar de kennis en vaardigheden van 15-jarigen op gebied van taal, wiskunde en wetenschappen.

Meer informatie vind je op de website van de OESO (Engelstalig).

Segregatie in het basisonderwijs: geen zwart-wit verhaal (2012)

Het FWO (Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek) financierde een grootschalig onderzoek naar de omvang, de oorzaken en de gevolgen van sociaal-etnische segregatie in het Vlaams lager onderwijs. Het onderzoeksproject werd uitgevoerd door onderzoekers van CeMIS (Universiteit Antwerpen), het Steunpunt Diversiteit en Leren (Universiteit Gent) en het HIVA (KU Leuven).

De resultaten van het onderzoek staan beschreven in “Segregatie in het basisonderwijs. Geen zwart-wit verhaal”. Dit boek kan je terugvinden in de onderwijsbibliotheek van het Onderwijscentrum Brussel.

Schoolsegregatie in het Vlaams onderwijs (2010-2011)

Orhan Agirdag onderzocht de gevolgen van de Vlaamse desegregatiepolitiek in het onderwijs. Zijn doctoraatsverhandeling vind je hier.