Brede Scholen inspireren...

Visual harvesting Inspiratiedag BS

Iedereen met interesse voor de Brede School, kon op 29 april terecht op de 'Inspiratiedag Brede School'. Wie er bij wilde zijn, moest snel zijn, want de inschrijvingen waren al ruim op voorhand volzet. Met meer dan 200 deelnemers kan dan ook van een succes gesproken worden.

De deelnemers konden kiezen uit informatieve sessies en thematische wandelingen naar een Brusselse Brede School. De Brede Scholen Sint Joost (St-Joost-ten-Node), Buiten de Lijntjes (Brussel stad), BrOM (St-Jans-Molenbeek) en Bres (Jette) openden hun deuren. In Bronks konden de aanwezigen kiezen uit vier sessies: breed leren, ouderbetrokkenheid, taal & meertaligheid en kansarmoede. Specialisten ter zake gaven duiding en tips over hoe je als Brede School rond deze thema’s kan werken. Tussen de sessies en wandelingen door was er ruim de tijd voor uitwisseling en informele gesprekken. Het doel van deze dag was immers ‘inspireren’ en 'leren van elkaar'.

Bekijk

De presentaties van de sprekers vind je in onderstaande lijst.

Themasessie 1: Brede School: hefboom in strijd tegen kansarmoede

Themasessie 2: Brede School: aandacht voor partnerschap met ouders

Themasessie 3: Talenkennis versterken van kinderen en jongeren in de Brede School

Themasessie 4: Breed Leren in de Brede School

Wandeling 1: Brede School Sint Joost (Sint-Joost-ten-Node)

Wandeling 2: Brede School Essegem Bres (Jette)

Wandeling 3: Brede School Buiten de Lijntjes (Brussel-Stad)

Wandeling 4: Brede School BrOM (Sint-Jans-Molenbeek)