Brede Scholen naar Kent (en omgekeerd)

Sfeerbeeld comeniusbezoek BSN

Vier Brusselse Brede Scholen brachten de voorbije maand een bezoek aan Brede School-collega’s uit Kent (Groot-Brittannië). In het kader van het Europees Comeniusproject GAMES wisselden zij tijdens een driedaags bezoek ervaringen uit over de Brede School. Vorige week was het aan de Brusselse Brede Scholen om hun Engelse collega’s te ontvangen. Brede School Buiten de lijntjes (Brussel stad) en Brede School Noord (Schaarbeek) beten de spits af. Schooldirecties en coördinatoren leidden hun Engelse collega’s rond in hun school en in de buurt. Ook de verschillende Brede Schoolpartners en het Onderwijscentrum Brussel kregen een bezoekje.

Tijdens het Comeniusproject wordt een instrument van zelf- en peerevaluatie voor Brede Scholen uitgetest. Het project loopt tot september 2015 en omvat twee ‘dubbele’ praktijkbezoeken. Meer informatie over de doelstellingen en de partners vind je op de website.

Brede School Noord publiceerde enkele foto's van de voorbije bezoeken.