Inspiratiedag Brede School op dinsdag 29 april in Brussel

Brede School

Minister Guy VANHENGEL en minister Pascal SMET nodigen u uit op de Inspiratiedag Brede School op dinsdag 29 april 2014 in Brussel. Scholen en organisaties worden geconfronteerd met maatschappelijke uitdagingen zoals armoede, sociale ongelijkheid, diversiteit en meertaligheid. Welzijnsorganisaties, scholen, jeugdhuizen,... slaan steeds meer de handen in elkaar om een gepast antwoord te vinden. Wat op school gebeurt kan niet gescheiden worden van de omgeving: familie, gemeenschap, buurt. Door duurzaam en kwaliteitsvol samen te werken tussen verschillende sectoren, kan Brede School een antwoord bieden, op maat van de kinderen en jongeren.

Hoe zorgen we ervoor dat alle kinderen en jongeren de competenties ontwikkelen die ze nodig hebben om hun leven en hun omgeving vorm te geven? Welke meerwaarde bieden Brede Scholen? Hoe werkt u samen met ouders als educatieve partners? Hoe kunt u hefbomen creëren in de strijd tegen armoede? Hoe ondersteunt u kinderen in een meertalige context? Hoe bouwt u aan een brede leer- en leefomgeving?

Ontmoeten, beleven, inspireren
Deze en andere thema’s komen aan bod op de Inspiratiedag Brede School. Die dag zetten we de werking van Brusselse en Vlaamse Brede Scholen in de verf. Op het programma: praktijkbezoeken en thematische sessies die inspireren, inhoudelijk onderbouwde impulsen geven en samenwerkingsverbanden tussen verschillende sectoren aanmoedigen.

Praktisch
Wanneer? Dinsdag 29 april 2014
Voor wie? Iedereen die kinderen en jongeren maximale ontwikkelingskansen wil bieden is welkom: mensen die in de praktijk aan een Brede School werken, medewerkers uit zeer diverse sectoren (jeugd, welzijn, onderwijs, sport, opleiding, cultuur, …), personen die een begeleidings- of beleidsfunctie hebben of geïnteresseerd zijn in mogelijkheden van Brede Scholen.

De uitnodiging, het programma en alle praktische info volgen begin maart.

Deze studiedag is een samenwerking tussen
Steunpunt Diversiteit en Leren en het Onderwijscentrum Brussel
Vlaamse Gemeenschapscommissie en Vlaamse Gemeenschap

Meer info