Motivatie én leren, visietekst

motivatie

Motivatie maakt positieve energie vrij voor leeractiviteiten.  Deze energie is noodzakelijke brandstof voor duurzame leerprocessen. Motivatie heeft een invloed op de effectieve leertijd en op het doorzettingsvermogen van een leerling. Gemotiveerde leerlingen spenderen meer tijd aan het leerproces en kunnen ook beter om met tegenslagen.

Motivatie zorgt ervoor dat leerlingen bereid zijn te leren.  Om inzicht te verwerven in het complexe concept van motivatie en om suggesties voor de praktijk te formuleren, is het belangrijk te weten uit welke deelaspecten motivatie is opgebouwd...

Ook in Brusselse scholen leeft het thema 'motivatie' heel sterk.  Vanuit onze interne studiedienst vertaalden we elementen uit de literatuur in een beknopte visietekst 'motivatie én leren'.