Samenleven in diversiteit

moeilijke thema's

De gebeurtenissen van de voorbije maanden, ver en dichtbij, roepen heel wat vragen op bij kinderen en jongeren.

Via een extra nieuwsbrief reiken we jullie een aantal bronnen en materialen aan om dit thema bespreekbaar te maken op school en in de klas. Deze nieuwsbrief werd ontwikkeld vanuit het Onderwijscentrum Brussel  en in samenwerking met Kleur Bekennen. Contacteer ons gerust met specifieke vragen of suggesties via onderwijsbibliotheek@vgc.be.

Wij suggeren ook de info van Klasse bij het omgaan en verwerken van de recente gebeurtenissen.