Vormingsaanbod basisonderwijs 2014-2015

Cover vormingsbrochure 2014-2015

Het vormingsaanbod 2014-2015 staat sinds kort online. Zoals elk jaar organiseren het Onderwijscentrum Brussel en het Voorrangsbeleid Brussel (VBB) het komende schooljaar een reeks vormingen voor Brusselse leerkrachten. Alle vormingen sluiten aan bij de thema's waarrond OCB en VBB ondersteunen: taalvaardigheidsonderwijs, omgaan met diversiteit en betrokkenheid van ouders en buurt.

Het aanbod bestaat uit basisvormingen, verdiepende vormingen en specifieke vormingen.
Basisvormingen zijn bedoeld voor leerkrachten die nieuw zijn in het Brusselse onderwijs. Zij krijgen in deze vormingen inzicht in krachtig taalvaardigheidsonderwijs binnen de Brusselse grootstedelijke en meertalige context.
De verdiepende vormingen zijn gericht op alle leerkrachten die al vertrouwd zijn met lesgeven in Brussel. Zij kunnen zich via deze vorming verdiepen in een bepaalde inhoud.
De specifieke vormingen benaderen onderwijs vanuit een specifiek thema: ouderbetrokkenheid, huiswerkbeleid, ICT,...

Directies van het Brusselse basisonderwijs kunnen hun leerkrachten inschrijven. Snel inschrijven is aangeraden (ten laatste 24/09/2014), want de plaatsen zijn beperkt. Wanneer een vorming volzet is, wordt een reservelijst aangelegd.

Wegens verbouwingswerken gaan de vormingen in 2014-2015 niet door op het Onderwijscentrum Brussel. Nieuwe locatie:

Administratiehuis van de VGC
Emile Jacqmainlaan 135
1000 Brussel

Op deze locatie vind je ook de onderwijsbibliotheek