Wij geloven in ouders

Wij geloven in ouders

Dinsdag 24 november 2014 organiseerde OCB een directievoormiddag voor Brusselse scholen van het buitengewoon basisonderwijs.  Het centrale thema van deze voormiddag was ‘ouderbetrokkenheid’.  Hieronder vindt u enkele kernideeën die aan bod kwamen…

We weten dat ouderbetrokkenheid een positief effect heeft op het welbevinden van de leerling (socio-emotionele), de schoolprestaties (cognitief functioneren), de werkhouding (attitudes ten aanzien van het leren en het schoolse), het schoolsucces en de deelname aan hoger onderwijs (slaagkansen).

Niet zozeer de zichtbare ouderbetrokkenheid op school (bv. aanwezigheid op een ouderbijeenkomst) creëert deze effecten, maar de ondersteuning en opvolging thuis.  Met dit laatste wordt niet bedoeld dat ouders hun kinderen inhoudelijk moeten helpen met huiswerk of het aanbrengen van onderwijsinhouden, maar dat ze een omgeving moeten creëren waar over school gepraat wordt, waar er interesse is voor wat kinderen op school doen en beleven, waar er aandacht is voor motivatie en rust, frustraties en succes,…

Hieronder vindt u 3 blogposts die hier verder op ingaan…

  1. Onderwijs in Brussel is… werken aan ouderbetrokkenheid via micro-innovaties!
  2. Onderwijs in Brussel is… investeren in thuisbetrokkenheid!
  3. Onderwijs in Brussel is… zich laten inspireren door ouderbetrokkenheid 3.0!

Lees meer over de visie ouderbetrokkenheid van het Onderwijscentrum Brussel.