Baobab: meer Brusselaars voor de klas

mensen

Brusselse scholen hebben het niet altijd makkelijk om vacatures in te vullen. De meerderheid van de leerkrachten komt van buiten Brussel waardoor ze soms moeilijk aansluiting vinden bij de superdiverse leefwereld van Brusselse kinderen en ouders. Anderzijds vinden te weinig Brusselaars de weg naar het lerarenberoep. Hier wil Baobab iets aan doen.

Baobab ijvert voor een krachtig onderwijs op maat van Brusselse kinderen met diverse achtergronden en thuissituaties. Ze doet dat door Brusselaars als leerkracht en rolmodel toe te leiden naar het Brussels onderwijs via een kwalificatie- en tewerkstellingstraject. Zo vergroot ze de betrokkenheid van leerkrachten bij de leefwereld van de kinderen en versterkt ze het partnerschap tussen ouders, buurt en scholen. 

Baobab is een samenwerkingsverband tussen EVA vzw, enkele Brusselse Nederlandstalige scholen, de Brusselse lerarenopleidingen kleuter, het Huis van het Nederlands en Onderwijscentrum Brussel.

Brusselaars die om één of andere reden nog geen diploma hoger onderwijs hebben maar wel gemotiveerd zijn om met kinderen te werken, krijgen dankzij Baobab de kans om een lerarenopleiding te volgen en tegelijkertijd als kleuterbegeleider in een Brusselse gastschool aan de slag te gaan. Ze werken in duo met een ervaren leerkracht van de school en krijgen intensieve begeleiding van EVA vzw en hun stagebegeleider.