Bezoek Children’s Zone Rotterdam

kinderen in klaslokaal

Het Onderwijscentrum Brussel wil een succesvolle onderwijsloopbaan voor alle kinderen en jongeren realiseren met specifieke aandacht voor de meest kwetsbaren. In het kader van deze missie bezochten we op dinsdag 18 februari de Children’s Zone Rotterdam in Nederland.

Wat is Children’s Zone Rotterdam?
Children’s Zone Rotterdam ondersteunt kinderen uit kansarme wijken in Rotterdam zodat ze een succesvolle toekomst tegemoet kunnen gaan. Er wordt gewerkt  aan een combinatie van excellent onderwijs, ondersteuning van gezinnen en een uitdagende vrijetijdsbesteding in de wijk. Er wordt ook geïnvesteerd in de noodzakelijke randvoorwaarden zoals werk en wonen.

Concrete acties zijn bijvoorbeeld effectief onderwijs ontwikkelen, werken aan doorgaande leerlijnen (van 0 tot 18 jaar), gezinsondersteuning en inzetten op buitenschools leren vanuit een wijkvisie.

Inspiratie voor het Onderwijscentrum Brussel: sterke stadsleerkrachten
We haalden vooral inspiratie uit het onderwijsluik. Scholen hebben voldoende en sterke stadsleerkrachten nodig. De ondersteuning en vorming van leerkrachten blijft daarom cruciaal. In onze professionaliseringsinitiatieven zullen we nog meer inzetten op grootstedelijke thema’s zoals taal en meertaligheid, omgaan met armoede, ouderbetrokkenheid, breed leren … 

Ook hun aanpak van studiekeuzebegeleiding in samenwerking met de arbeidsmarkt en hun intensieve gezinsbegeleiding waren inspirerend.

Urban education
Zowel het Onderwijscentrum Brussel als Children’s Zone Rotterdam geloven dat de school een centrale rol speelt in het verhogen van de leer- en ontwikkelingskansen van kinderen en jongeren. Met urban education pakken we de uitdagingen voor kinderen en jongeren die opgroeien in de stad gecoördineerd aan, met focus op goed onderwijs, ondersteuning van ouders en gezinnen én het verbreden van de leerkansen.

In de pers

BRUZZ