"Brussel is wat we delen!"

gevel Onderwijscentrum Brussel met buxusplanten

In het nieuwe bestuursakkoord van de VGC voor de periode 2019 - 2024 lopen vijf draden doorheen alle beleidsdomeinen:

  1. kindvriendelijkheid
  2. participatie
  3. meertaligheid
  4. duurzaamheid
  5. nabijheid

Onderwijs krijgt een centrale rol in het akkoord.

In de inleiding lezen we het volgende: "Onderwijs blijft de belangrijkste hefboom van de VGC om Brussel te veranderen. Het is de sleutel tot emancipatie en maakt vrije, bewuste en kritische burgers. Scholen zijn knooppunten van verbinding: voor de buurt en de stad, tussen talen, gemeenschappen en individuele burgers. Het Nederlandstalig onderwijs in Brussel heeft al een sterke reputatie, maar onze ambities reiken met dit bestuursakkoord nog verder."

Lees hier het nieuwe bestuursakkoord van de VGC. (PDF 848.18 KB)