Brusselleer is verhuisd…

uitnodiging

Onze buren van Brusselleer zijn verhuisd naar de E. Jacqmainlaan 135 en openen van 13 tot 15 december 2017 officieel hun deuren…

Brusselleer!

Wil je bijleren uit interesse, voor je werk, een opleiding of een examen?
Het centrum voor basiseducatie Brusselleer helpt je om je kennis van taal, rekenen, computer en algemene vorming op te frissen en te vergroten.
Stap voor stap en in je eigen tempo.
Als je leert, sta je sterker!

Brusselleer en het scholenproject ?

In het project "Mijn kind gaat naar school. Ik ook" wil Brusselleer in samenwerking met de school de competenties (vaardigheden, kennis, attitudes) van laaggeletterde ouders versterken om de schoolloopbaan van hun kinderen zo goed mogelijk te ondersteunen.

 • door de zelfredzaamheid van de ouders binnen de school te versterken;
 • door onderwijssteunend gedrag te ontwikkelen.

Het project wordt uitgevoerd in opdracht van de VGC en loopt in nauwe samenwerking met het Onderwijscentrum Brussel en het Huis van het Nederlands, die eveneens ondersteuning in de scholen aanbieden.

De competenties van de ouders worden versterkt via lessen. De lessen worden aangeboden in overleg en op maat van de ouders én de school vanuit een ontwikkeld aanbod. Het ontwikkelde aanbod bestaat uit een aantal relevante thema’s, bepaald vanuit ervaring en onderzoek, die bouwstenen worden genoemd.

Er is keuze uit:

 • Taalstimulering in de thuissituatie
 • ICT en digitale geletterdheid
 • Communicatie met de school
 • Vrije tijd en spelend leren
 • Opvoeden
 • Leren leren
 • Opstap alfa
 • Nieuwe instappers
 • Derde kleuterklas
 • Eerste leerjaar
 • Overgang secundair

“Nederlands leren'' is geen bouwsteen uit het aanbod, maar taalverwerving komt op een geïntegreerde manier aan bod in functie van de te realiseren doelstellingen binnen de bouwstenen.

Een school die Nederlandse taallessen wenst voor haar ouders stelt die vraag via het Huis van het Nederlands Brussel.

Meer info: http://basiseducatie.be/brusselleer