Bruzz Ket daagt Brusselse klassen uit met KLIK

kinderen die lievelingsplekje in Brussel tonen

Het Onderwijscentrum Brussel ontwikkelde in nauwe samenwerking met BRUZZ het mediaplatform BRUZZ Ket voor ketten van 9 tot 13 jaar. Het gloednieuw digitaal platform vertrekt vanuit de leefwereld van de kinderen en jongeren en geeft hen zelf ook een stem. Een team jonge BRUZZ ket-experten maakt actief reportages over wat er in Brussel te beleven valt, alles onder begeleiding van professionele redacteurs van BRUZZ.

Zo wil BRUZZ Ket een veilig platform voor mediawijze experimenten zijn. Bovendien biedt het kansen aan scholen om op een levensechte manier te werken aan lees- en spreekvaardigheid.

KLIK: Klas in de Kijker

KLIK daagt 12 Brusselse klassen uit om doorheen het schooljaar 4 mediawijze opdrachten uit te voeren. Zo stellen ze bijvoorbeeld hun lievelingsplek in Brussel voor of maken ze een stop-motionfilm over de actualiteit.

Op woensdag 24 oktober stelden de leerlingen het 5de leerjaar A en B van GO! basisschool De Goudenregen in Ganshoren hun tweede mediawijze KLIK-uitdaging voor. Op de speelplaats van de school toonden ze  hun lievelingsplek in Brussel aan elkaar en alle aanwezigen.

Dit unieke samenwerkingsproject tussen media en onderwijs geeft de klas de kans om zichzelf in de kijker te zetten. Daarnaast sleutelen leerlingen op een speelse manier aan hun taal- en ICT-vaardigheden en professionaliseren leerkrachten zich in levensecht, breed leren. En ook ouders leren de talenten van hun kinderen op een totaal andere manier kennen.