De nieuwe OCB-vormingskalender is er!

OCB-vorming.

Onderwijscentrum Brussel organiseert in het schooljaar 2021-2022 opnieuw een hele resem vormingen. Via onze webpagina en kalender kan je alle informatie over nieuwe en terugkerende vormingen vinden.

Het aanbod ondergaat voor komend schooljaar een aantal wijzigingen, zowel voor het kleuter- en lager onderwijs, als voor het secundair. Zo is er het nieuwe leerlabo armoede, waarin verder gebouwd wordt op de nodige inzichten en de basishouding om te kunnen omgaan met armoede in de klas- en schoolpraktijk.

Verder is er ook extra aandacht voor taalonderwijs en meertaligheid in de klas. Een voorbeeld daarvan is de opleiding Frans in de basisschool, waarbij we bekijken hoe je, afgestemd op de specifieke noden van de Brusselse kinderen, krachtige lessen Frans organiseert.

Ten slotte is er de nieuwe opleiding stadsleerkracht, die leerkrachten helpt omgaan met de uitdagingen van lesgeven in de grootstad.

Een volledig overzicht van de vormingen vind je op deze pagina. Daar kan je ook de handige kalender en overzichtsfiches downloaden.