EDUCARE - een warme instap in de kleuterschool.

kinderen

De instap in de kleuterklas is voor alle kinderen en ouders een belangrijk moment. Het is een moment, waar men enerzijds naar uitkijkt maar dat anderzijds ook veel vragen bij hen oproept. De overgang van thuis of de kinderopvang naar de kleuterschool, wordt ook door elk kind en elke ouder als een grote stap ervaren. Het is een proces dat veel impact heeft op zowel het welbevinden als de leerkansen van het kind. Daarom is het belangrijk dat deze transitie op een warme manier gebeurt. 

De VGC wil om deze redenen inzetten op deze warme overgang en doet dit aan de hand van het project “Educare”. Na grondig onderzoek en het bezoeken van inspirerende praktijken in binnen- en buitenland, wil de VGC nu samen met centra voor kinderopvang, scholen en partnerorganisaties acties uitvoeren die bijdragen tot een succesvolle, warme overgang van jonge kinderen naar de kleuterklas. Hiertoe schreef de VGC in eerste instantie een visienota. Deze zal nu vertaald worden naar concrete acties. In de visienota kan u lezen vanuit welke uitgangspunten we aan de slag willen gaan.

Visietekst (PDF 52,0 kb)